Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

BĚHACÍ DIKTÁT

Stránka naposledy upravena 15:44, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Doba trvání: 15 min.
  Náročnost přípravy: ●●○
  Učivo: Pravopisné jevy.
  Ročník: 8. a 9.
  Pomůcky: Texty diktátu (min. 4 kopie), lepící hmota nebo izolepa.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova, občanská výchova.
   
  Provedení: Vyučující si připraví kopie diktátu na různé pravopisné jevy, které pomocí lepící hmoty nebo izolepy umístí volně po třídě (na tabuli, na stěny, na lavice, na dveře, nábytek…). Poté každému žákovi určí, který text bude opisovat, přičemž vzdálenost ke kopiím by měla být pro všechny žáky stejná. Žáci se vydávají ke svým textům, zapamatují si jeho úryvek a vrací se do lavice, kde jej zapíší s doplněnými pravopisnými jevy na papír či do sešitu . Tímto způsobem opíší celý text diktátu. Běhací diktát lze pojmout jako soutěž. Rozhodující pro hodnocení je jednak rychlost a přesnost opsání textu, především však správnost doplněných pravopisných jevů. Běhací diktát probíhá v běžné třídě a její speciální úprava není nutná, žáky přesto upozorníme na dodržování bezpečnosti.
   
  Příklad diktátu: Kolika lidem, kteří z ramp... ...árodního muzea ...hlížejí na shon lidí a aut pod sebou, se asi vybav... přání jeho zakladatelů, aby se pro mu...ejní ...bírky našlo místo tiché a klidné, ze všech stran snadno přístupné? Brzy poté, co zahájíte prohlídku jednotlivých sálů, přesvě...číte se o tom, že ...hlédnout při jedné návštěvě úplně všechno lze jenom ...těží. Děti se jako vždycky nejvíc těšil... na slavnou velryb... kostru. Rodiče zase lákal... archeologické nález... kostěných nástrojů starých kultur. V oddělení nerostů pak byl... zaujati třpytivým... drahokam..., hýřícími kouzelnými barvam.... Mezi plaz... vás určitě zaujmou krokodýl.... Za druhé světové války zmizel... z ...anteonu muzea bronzov... velikáni. Naštěstí se však brzy po válce jejich sochy našl... a vrátil... zpět.
   
  Správná podoba diktátu: Kolika lidem, kteří z rampy Národního muzea shlížejí na shon lidí a aut pod sebou, se asi vybaví přání jeho zakladatelů, aby se pro muzejní sbírky našlo místo tiché a klidné, ze všech stran snadno přístupné? Brzy poté, co zahájíte prohlídku jednotlivých sálů, přesvědčíte se o tom, že zhlédnout při jedné návštěvě úplně všechno lze jenom stěží. Děti se jako vždycky nejvíc těšily na slavnou velrybí kostru. Rodiče zase lákaly archeologické nálezy kostěných nástrojů starých kultur. V oddělení nerostů pak byli zaujati třpytivými drahokamy, hýřícími kouzelnými barvami. Hmyzí svět každého okouzlí zejména pestrými motýlími křídly. Mezi plazy vás určitě zaujmou krokodýli. Za druhé světové války zmizeli z Panteonu muzea bronzoví velikáni. Naštěstí se však brzy po válce jejich sochy našly a vrátily zpět (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1...938272-diktat/).
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova