Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Co si představím, když se řekne jaro?

Stránka naposledy upravena 12:46, 28 Bře 2010 uživatelem Pavlína Hublová

   

  Obsah stránky:

   

    

   

  Inspiracehttp://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2573/CO-SI-PREDSTAVIM-KDYZ-SE-REKNE-JARO.html/

  Cíle a výstupy projektu

  Hlavním cílem projektu byl nácvik kooperace ve skupině tvořených z žáků 1. a 3. ročníku. Dále si žáci zopakovali, co vše vědí o Jaru, zjistili nové informace a vše nakonec použili při vytváření tematického plakátu.

  V první části projektu vznikly čtyři plakáty zobrazující jednotlivá písmena slova JARO doplněná obrázky jarní přírody, zvyků a činností lidí na jaře. V této části žáci pracovali ve smíšených skupinách žáků 1. a 3. třídy. 

  V druhé části projektu se žáci seznámili s lidovým zvykem vynášení Mořeny (Morany), naučili se písničku a vytvořili si každý svou Moranu. Společně pak přivítali jaro na školní zahradě.

  Úvod do projektu

  Motivace

  Žáci hádají, čemu bude projekt věnován.

  Rozdělení skupin

  Žáky jsme rozdělili do 8 skupin tvořených na půl z žáků 1. a 3.třídy. Polovina skupin se s učitelem  přesunula do jiné třídy, kde pracovala po celou 1. část projektu. Nejprve skupiny měli za úkol se dohodnout a napsat na papíry pravidla, které je nutné dodržovat pro správnou práci ve skupině. Poté je postupně říkali nahlas tak, aby se neopakovala. Důležitá pravidla jsme napsali na tabuli. 

  • dohodneme se, jak splnit zadaný úkol
  • nehádáme se
  • spolupracujeme všichni
  • nerušíme při práci ostatní 

  Poté skupiny obdržely Formulář pro sebehodnocení skupiny, kde si za každý úkol, u něhož skupina tato kritéria dodrží, si bude moci vybarvit jedno sluníčko. Splnění kritérií posoudí žáci ve skupině i učitel.

   

  Úkoly 1. části

  Brainstorming

  Každá skupina dostala bílé nastříhané lístečky, kam každý zapisoval vše, co ho na téma JARO napadlo. Pak si ve skupině žáci slova  přečetli a vyřadïli ta, které se opakovala. Následovalo zhodnocení dodržování kritérií práce ve skupině - vybarvení prvního sluníčka. Zbylá slova pak přepsali krasopisně na barevné papírky (každá skupina 1 barva), které si rozstříhali z barevných proužků. Opět jsme zhodnotili dodržování kritérií práce ve skupině - vybarvení druhého sluníčka.

  skupiny.JPG

  Dopis

  Potom skupiny dostaly rozstříhaný text s Jarním dopisem z přírody (Prvouka 3, Nová škola, Brno 2002), kde se dozvěděly další informace o Jaru. Dopis si žáci poskládali, nalepili na čtvrtku a třeťáci jej přečetli žákům z 1.třídy. Společně si zvolili 1 větu z textu, která je něčím oslovila a tu přepsali na barevný proužek. Ostatní psali na malé barevné lístečky slova, která objevila v textu a neměli je napsané. Zhodnocení dodržování kritérií práce ve skupině - vybarvení třetího a čtvrtého sluníčka.

  dopis.JPG

  Vytvoření plakátů

  Z barevných lístečků žáci poskládali a nalepili na čtvrtku přiděléné písmeno ze slova JARO. Na plakát pak nalepili vybranou větu z dopisu a vše dotvořili pomocí kreseb či vystříhaných tematických obrázků z časopisu Pastelka. Zhodnocení dodržování kritérií práce ve skupině - vybarvení pátého a šestého sluníčka.

  Egypt 2010 350.JPG

  Hodnocení práce ve skupině

  Protože po vytváření plakátů se všechny skupiny vracely do společné třídy, následovalo hodnocení práce ve skupině po vytvoření plakátů. Žáci ve skupině odpovídali společně na otázky:

  • Co se vám povedlo? Povedlo se nám písmeno; Povedla se nám celá práce; Všechno.
  • Co bychom příště udělali jinak? Písmeno; Víc času; Aby jsme pracovali déle
  • Co se nám nedařilo? Nic; Vše se nám dařilo
  • Chtěli bychom ještě pracovat ve smíšených skupinách? Ano, skupina nám vyhovuje; Ano, líbilo se nám to; Ano, byla to zábava.

  Prezentace plakátů

  Skupiny rozložily své plakáty na zemi tak, aby vzniklo 2x slovo JARO. Každý žák pak dostal dva lepící proužky, které nalepil na dva plakáty, které ho něčím zaujaly. Poté vždy několik žáků, kteří dali svůj proužek na daný plakát, řeklo, čím je plakát zaujal. Následovalo shrnutí práce učitelkami.

  Egypt 2010 335.JPG

  Úkoly 2. části

  Seznámení s tradicí vynášení Morany

  Žáci si poslechli krátký text Jarní zvyky (Trnka, J.: Český rok - Z babiččina kapsáře, Studio Trnka, 2009) a shlédli několik fotografií a krátké video. Po naučení  krátké písničky "Už jsme tu smrt vynesli" se rozešli do svých tříd, kde si vyráběli každý svojí Moranu ( z čtvrtky si vystřihli postavu, kterou si dozdobili pomocí látek, krepových papírů, fixů apod., zezadu nalepili špejli či lékařskou špachtli).

  Egypt 2010 343.JPG

  Vítání jara

  Po vytvoření vlastních Moran jsme se opět sešly obě třídy dohromady a vydaly jsme se na školní zahradu. Tam žáci obešli kolečko kolem zahrady a přitom  říkali / zpívali písníčku "Už jsme tu...". Nakonec se třídy postavily do řady proti sobě a prvňáčci přednesli jarní báseň,  za což byli odměněni potleskem. Poté jsme se rozešli do svých tříd, kde každá učitelka zvlášť se svou třídou zhodnotila práci žáků.

  Písnička

  Už jsme tu smrt vynesly, nový léto přinesly, a to nám, a to nám, a to všecko tym jihlavským panenkám. 

  Informace o zdroji:

  MATEJOVÁ, Monika. Metodický portál, Články: „Co si představím, když se řekne jaro?“ [online].26. 08. 2008. [cit.24. 01. 2010.  ]. ISSN 1802-4785.Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2573/CO-SI-PREDSTAVIM-KDYZ-SE-REKNE-JARO.html.

  Klíčová slova
  • Brainstorming
  • jaro
  • morana
  • velikonoce

  Soubory 12

  SouborVelikostDatumAutor
   dopis.JPG
  Skládáme dopis, čteme, hledáme v textu.
  92.56 kB20:33, 20 Bře 2010Pavlína Hublová
   Egypt 2010 307.JPG
  Formular sebehodnoceni
  519.15 kB12:29, 21 Bře 2010Jitka Zukalová
   Egypt 2010 313.JPG
  Krasopisné přepisování
  611.29 kB12:36, 21 Bře 2010Jitka Zukalová
   Egypt 2010 335.JPG
  Hodnocení plakátů
  590.88 kB12:36, 21 Bře 2010Jitka Zukalová
   Egypt 2010 343.JPG
  Vynášení Morany
  748.11 kB12:36, 21 Bře 2010Jitka Zukalová