Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Za chvilku jedeme na prázdniny

Stránka naposledy upravena 19:36, 24 Črvn 2010 uživatelem Pavlína Hublová

  Rozsah přípravy: 

  Třídenní projekt (po 4 vyučovacích hodinách) během jednoho měsíce (podle možností rozprostřeno).

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Ujasnění a další rozvoj znalostí v oblasti dopravní výchovy. Shrnutí bezpečnostních pravidel silničního provozu s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků. Ekologické chování z pohledu dopravní situace ve velkém městě.

  Kooperativní vyučování se zaměřením na soustředění a spolupráci (tichou mluvu).

  Aktivity:

  1. část - dopravní značky

  • rozdělení dopravních značek;
  • základní dopravní značky z pohledu chodce (1. ročník) a cyklisty (3. ročník);
  • rýsování, obkreslování, výroba dopravních značek.

  2. část - bezpečnost silničního provozu

  • bezpečnost na kolečkových bruslích
  • bezpečnost na koloběžce
  • bezpečnost na kole
  • bezpečnost chodce

  Cíl: seznámit žáky se základními bezpečnostními opatřeními při pohybu venku s využitím dopravních prostředků popř. v roli chodce.

  3. část - dopravní situace ve městě

  • chodníky, silnice - bezpečný pohyb ve městě;
  • ekologické zásahy do struktury města, infrastruktura města;
  • fantazijní práce s různým materiálem - dotváření modelu města.

  Pomůcky:

  špejle, čtvrtky, lepidlo, nůžky, pracovní listy, karty pro skupiny, prezentace, obrázky značek, krabice a krabičky, vodovky nebo tempery.

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 1. stupeň, 1. období
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Integrace průřezových témat Dopravní výchova, péče o zdraví
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

  1. den - podrobná příprava

  Příprava před projektem

  • žáky ve třídě rozdělit na 16 skupin, každou z nich "pojmenovat číslem" 1 - 16, popř. jim to napsat na lísteček;
  • zapsat pomůcky: malý batoh, psací potřeby, svačinu (budou nosit s sebou).

  První část - organizace

  • sraz v 8:05  ve třídě;
  • rozdělení na skupiny.

  První část - výuka


  8:15 - 8:25: zapsání jmen na skupinovou kartu a pojmenování skupiny;

  8:25 - 8:35: třídění značek (všichni) + zdůvodnění (= ujasnění pojmenování a smyslu třídění značek);

  8:35 - 8:45: přecházíme po přechodu (dramatizace ve skupinách + upřesnění);

   

  dopravni1-3.JPG

  8:45: odesíláme skupiny do následující třídy, kde budou mít přestávku.

  Značky: kulaté: zákaz vstupu, zákaz vjezdu, zákaz vězru cyklistůmstezka pro chodce, stezka pro cyklisty; trojúhelníkové: dej přednost v jízdě, pozor semafor; ostatní: hlavní silnice, přechod pro chodce, podchod, nemocnice, stop, obytná zóna + značky namalované na silnici.

  Druhá část - stanoviště

  8:55 - 9:15

  9:20 - 9:40
  velká přestávka - skupiny se nejprve přesunou, pak mají svačinu

  10:00 - 10:20

  Po skončení aktivity ve své třídě zvolíme vždy jednoho rychlého posla, který doběhne do následující třídy, aby se informoval, jestli může dojít k přesunu.


  Třetí část - výroba

  Výroba značek ve svých třídách. Špejle 10 cm dlouhá. Zajistit výrobu každé značky z výběru alespoň jednou + fantazijní značky.
  Domluvily jsme, že nebudeme dělat žádné šablony, vše budou dělat děti samy od ruky. Stojan = kolečko ze čtvrtky + modelína.

  Volitelné
  Volba nejzajímavější fantazijní značky v rámci třídy - první 3 místa.

   

  dopravni1-16.JPG


  Společný závěr


  Sraz ve třídě, přineseme značky a vystavíme. 

  Volitelné
  Volba nejzajímavějších tří značek.


  Po akci


  Zapsat skupiny, poznačit si popř. jejich čísla.


  Nejnovější poznatek k organizaci větších projektů


  Je vhodné domluvit se a alespoň u dvou tříd rozdělit dětem čísla tak, že:

  • první třída bude mít nejšikovnější děti od jedničky;
  • druhá třída bude mít nejšikovnější od šestnáctky.

  Zajistí se tím lepší rozložení žáků co do schopností a dovedností.

  Druhý den - podrobná příprava

  První část - organizace

  • sraz v 8:05  ve třídě;

  • rozdělení na skupiny (přineseme karty, vyvoláme děti, rozdělíme ty, které chyběly nebo naopakzrušíme některou málo početnou skupinu.

  1. část - stanoviště

   

  • 8:20 - 8:45
  malá přestávka -skupiny se nejprve přesunou, pak mají přestávku
  • 8:55 - 9:15
  • 9:20 - 9:40
  velká přestávka - skupiny se nejprve přesunou, pak mají svačinu
  • 10:00 - 10:20
   
  dopravka2-1.JPG
   
  Po skončení aktivity ve své třídě zvolíme vždy jednoho rychlého posla, který doběhne do následující třídy, aby se informoval, jestli může dojít k přesunu.

  Pracovní aktivity

  Poskládat rozstříhaný obrázek na pracovní list, nalepit; hledáme správné chování účastníků silničního provozu na obrázcích popř. vybarvujeme. Pojmenujeme dopravní značky na zemi (přechod pro chodce, stezka po chodce, obytná zóna, zákaz vstupu chodcům, podchod nebo nadchod).
   
  Provedeme dramatizaci s přecházením (jako přechod jsem použila dopravní značky otočené obrázkem dolů) - hráči: rodič a malé dítě, žák, policista.
   
  Luštění s poznáváním dopr. značek, test s možnostmi a b c. Ukázka bruslí a ochranných pomůcek, vysvětlení jejich využití.

  Pracovní list zaměřený na bezpečnou jízdu na kole: povinné vybavení, vyhláška
  žáci budou odpovídat na silnější otázky :) a poté dokreslovat nezbytné vybavení kola

  Křížovka s tajenkou "koloběžka", popis koloběžky a bezpečného pohybu.

  Třetí část - výroba

  Žáci si přinesou papírové krabičky (velikosti čajové k.), polepují je barevným papírem a vytváří model dopravního prostředku (auto, autobus, tramvaj).

  dopravka2-15.JPG

  Společný závěr

  Sejdeme se v jedné třídě, všichni přinesou své dopravní prostředky, společné prohlížení.

  dopravka2-25.JPG

  Rychlé hodnocení akce - žák zvedne jednu ruku, počet zvednutých prstů je počet bodů, které hodnotí akci, tj. 5 prstů je nejlepší, sevřená pěst nejhorší hodnocení. Rychlá zpětná vazba pro učitele.

   

  3. den - podrobná příprava

  8:10 - sraz ve společné třídě, kontrola obsazení skupin, případné nové přerozdělení;

  8:20 - 9:40 - práce ve smíšených skupinkách na "modelu města". V každé třídě jsou podle možnosti 3 - 4 skupinky, pracují společně na 2 - 3 balicí papíry. Žáci:

  • malují silnice a prostředí;
  • plánují infrastrukturu svého města (živá debata :-);
  • dotváří další modely - domy, semafory, stromy, ...

  dopravka-zaver-16.JPG

  Doporučení

  Připravte k dispozici barevné papíry, čtvrtky. Děti jsou tvořivé, budou potřebovat jen materiál.

  10:00 - 10:15 - společná výstavka, komentování detailů, shrnutí spolupráce.

   dopravka-zaver-19.JPG

  Rozšiřující

  Žáci si přinesou z domova koloběžky. Na školním hřišti můžete vyzkoušet několik modelových situací (auta = koloběžky, obrázky značek, chodci = zvolení žáci) podle vašich scénářů.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 7

  SouborVelikostDatumAutor
   dopravka-zaver-16.JPG
  Žádný popis
  230.4 kB19:35, 24 Črvn 2010Pavlína Hublová
   dopravka-zaver-19.JPG
  Žádný popis
  204.33 kB19:35, 24 Črvn 2010Pavlína Hublová
   dopravka2-1.JPG
  plníme úkoly
  437.76 kB17:32, 17 Črvn 2010Pavlína Hublová
   dopravka2-15.JPG
  vyrábíme
  347 kB17:32, 17 Črvn 2010Pavlína Hublová
   dopravka2-25.JPG
  chlubíme se
  164.65 kB17:32, 17 Črvn 2010Pavlína Hublová