Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pohádkový den aneb Slavnost Slabikáře

Stránka naposledy upravena 13:52, 27 Lis 2009 uživatelem Pavlína Hublová

  Nápady bez ladu a skladu

  • čtení slabik;
  • skládání slabik;
  • vyhledávání jednoduchých slov;
  • vyhledávání dvojic - písmena psací a tiskací, slabiky (pexeso), obrázek + slabika/písmeno;
  • slabiky pohybem;
  • ...
  • slavnostní předávání slabikářů.

  Motivace

  Musíme zachránit zakletou princeznu. Co pro to je třeba udělat? Princezna pochází ze čtenářského království a jestli ji chceme v nejvyšší věži zachránit, musíme získat všech 5 kouzelných klíčů od jejích komnat. Když to zvládneme, sám pan král nám poděkuje a předá nám i odměnu - nový Slabikář pro malé čtenáře.

  Anotace (časový rozvrh)

  1. hodina: motivace; příprava "pracovní" listiny + plnění prvních (písemných) úkolů;
  2. hodina: rozdělení do skupin, plnění úkolů v jednotlivých komnatách/třídách;
  3. hodina: plnění úkolů v jednotlivých komnatách/třídách; vyhodnocení listin;
  4. hodina: slavnostní předávání Slabikářů panem králem.

  1. hodina

  Uč. by mohla na úvod přečíst/vyprávět pohádku, kde princ/Honza zachraňuje princeznu (Šípková Růženka, Locika, Čertův švagr apod.).

  Jaké překážky musel princ/Honza překonat, aby pomohl princezně? Dokázali byste to také?

  Co je odměnou prince za záchranu princezny? Uč. může směrovat debatu k tomu, že ne vždy je třeba dělat dobro "za materiální odměnu".

  Uč. rozdá pracovní listiny. Děti si je prohlédnou, podepíší si je. Komentují obrázky na úvodní straně. Spočítají klíče a odhadují, k čemu slouží. Uč. děti seznámí s úvodní motivací a nabídne jim, že si mohou obrázek princezny nebo hradu vybarvit (klíče ne, budou je vybarvovat, jak budou plnit úkoly).

  Pohádkový den_1.jpeg

  Úkoly na druhé straně pracovní listiny

  1. Vybarvěte stejnou barvou vždy všechny tvary daného písmene;
  2. přečtěte si slabiky a spojte je s obrázky, které začínají na stejnou slabiku.

  Obrázky si mohou žáci ve zbylém čase vybarvit.

  Pohádkový den_2.jpeg

  Za správné splnění úkolů si žáci získali první klíč k záchraně princezny, mohou si ho vybarvit.

  2. + 3. hodina

  Žáci všech prvních tříd se sejdou v jedné třídě a rozlosují se do skupin podle počtu stanovišť. Počte stanovišť se odvíjí od počtu spolupracovníků a vhodných místností.

  Každá skupina projde během těchto dvou hodin všemi stanovišti, na kterých bude plnit společně i samostatně různé úkoly, které souvisí se čtením. Inspiraci k jednotlivým stanovištím můžete najít na mých webových stránkách v sekci Český jazyk 1-5.

  Na závěr 3. hodiny by se měla každá třída opět sejít ve své místnosti. Žáci by v kruhu měli zhodnotit své znalosti a dovednosti:

  • každý by se měl pochlubit dalšími získanými třemi klíči;
  • každý by měl říct, co pro něj bylo nejlehčí/nejtěžší;
  • pokud někdo nezískal na některém stanovišti klíč, uč. společně se třídou provede náhradní přezkoušení daného žáka;
  • společně by měla třída shrnout, co všechno prokázali za dovednosti, aby mohli zachránit princeznu - za tento souhrn získají všichni poslední klíč.

  Dobré rady

  Předem se domluvte tak, aby všechny skupiny byly vyrovnané. Např. slabší žáci z "áčka" budou ve skup. 1, slabší žáci z "béčka" ve skup. 2 apod. Nestane se vám pak, že bude některá skupina pomalejší.

  Velmi konkrétně se domluvte, jakou aktivitu budou děti v jednotlivých třídách dělat. Předejdete pak opakování "osvědčených" her a činností.

  Jako učitelé oceníte, že:

  • získáte přehled, jak na tom jsou všechny děti v prvních třídách a můžete si srovnat vaši třídu s ostatními;
  • kolegyně vám může jmenovat děti, u kterých si všimla nějakých potíží (protože je možné, že vy je ani nevidíte) a společně můžete hledat řešení;
  • děti si vyzkouší poslouchat pokyny také od někoho jiného;
  • děti se mezi sebou trochu poznají a předcházíte tak rivalitě mezi třídami.

  Fotografie z aktivit

  slabikar.JPG

  Barevné slabiky - v kroužku si každý vybere jednu slabiku, přečte. Pak přidá druhou, přečte obě. Nakonec má každý před sebou 3 slabiky, které postupně přečte.

  Doporučuji, aby každá slabika měla jinou barvu. Učitel pak může jasně říct, kterou slabiku má dítě přečíst znovu.

  Nakonec všichni vstanou, obchází kolečko a říkají společně říkanku nebo rozpočítadlo. Kde se pak zastaví, tam musí přečíst všechny tři předložené slabiky (samozřejmě se předpokládá, že čtou nějaké jiné než ty své).

  slabikar-4.JPG

  Přiřazování slabik a slov k psanému písmu.

  Na tabulce jsou psacím písmem slova, žáci mají zásobníček slabik a celých slov tiskacím písmem. Do jednotlivých řádků dávají správné kartičky.

  Práce ve dvojicích.

  slabikar-2.JPG 

  Čtení prvních slov - článek a soubor ke stažení najdete zde: http://www.lektorkahub.estranky.cz/clanky/cesky-jazyk1-5/skladacka-pro-prvni-cteni

  slabikar-6.JPG 

  Vyhledávání slabiky podle diktátu - soutěž dvou družstev.

   

  4. hodina

  Všechny třídy se opět sejdou v jedné místnosti. Každý žák si s sebou vezme pracovní listinu, kde má vybarvené všechny klíče (VŠICHNI ŽÁCI MAJÍ VYBARVENY VŠECHNY KLÍČE!!).

  slabikar-8.JPG

  Na trůně sedí pan král, který poděkuje za záchranu princezny (stojí vedle něho??), vyzdvihne znalosti a dovednosti všech dětí, popřeje jim hodně štěstí v dalším učení.

  slabikar-27.JPG

  Uč. pak vyvolává jednotlivé žáky, představuje je králi. Dítě poklekne a král mu slavnostně předá Slabikář. Slabikáře by měly být zavázané, aby si v nich děti nelistovaly během předávání. 

  Po dokončení předávání se žáci rozloučí s králem a odcházejí do svých tříd. Teprve tady si mohou Slabikáře rozvázat, společně (nejlépe v kruhu) prohlédnout, ukázat si vše, co je zaujme a podělit se o dojmy z předávání apod.

  Pracovní listinu si žáci uloží do portfolií nebo odnesou domů spolu se Slabikářem.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Poznámka: Obrázky z DVD 320 000x obrázky - jednouživatelská licence k volnému použití.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 9

  SouborVelikostDatumAutor
   Pohádkový den.pdf
  pracovní listina v PDF
  193.89 kB20:31, 8 Lis 2009Pavlína Hublová
   Pohádkový den_1.jpeg
  první strana pracovní listiny
  99.74 kB20:24, 8 Lis 2009Pavlína Hublová
   Pohádkový den_2.jpeg
  druhá strana pracovní listiny
  91.81 kB20:24, 8 Lis 2009Pavlína Hublová
   slabikar-2.JPG
  prohlédni si - doplň slabiku
  551.19 kB13:20, 27 Lis 2009Pavlína Hublová
   slabikar-27.JPG
  zasloužená odměna
  448.28 kB13:21, 27 Lis 2009Pavlína Hublová