Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Grafické projekty

Stránka naposledy upravena 08:15, 5 Srp 2010 uživatelem Milena Králová

  Rozsah přípravy: 
  Upravit sekci
  Upravit sekci
  Upravit sekci

  4 vyučovací hodiny

   

  Popis přípravy:
  Upravit sekci
  Upravit sekci

  Pro závěrečné opakování znalostí a dovedností v grafickém editoru mají žáci připravené čtyři projekty. Na úvod každé vyučovací hodiny učitel všechna zadání objasní, vysvětlí a zodpoví případné dotazy žáků.

  Poté si žáci postupně v jednotlivých hodinách vybírají jeden z projektů, realizují ho a na konci hodiny ho představují ostatním spolužákům. Pracují ve dvojicích, využívají libovolné nástroje grafického editoru. Důležitý je cíl - splnění zadaného úkolu.

  Jednotlivé projekty bodujeme body od 0 do 10 podle zapojení a činnosti jednotlivých žáků.

  Cíl:
  Upravit sekci

  Procvičit si využití nástrojů grafického editoru při tvorbě obrázku, ukládání obrázku do složky, tisk dokumentu. Pro komunikaci s učitelem žáci využijí e-mailu, procvičí vložení přílohy a odeslání e-mailu na zadanou adresu.

  Další odkaz:
  Upravit sekci
  Upravit sekci
  Upravit sekci

  http://malotridka.ic.cz

  Klíčová slova
  • Malování
  • Projekt
  • grafický editor
  • grafika