Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Grafika - program Malování

Stránka naposledy upravena 14:59, 24 Bře 2011 uživatelem Mgr. Hana Pilařová

  Rozsah přípravy: 

  Blok třinácti vyučovacích hodin se závěrečnými grafickými projekty.

  Popis přípravy: 

  Motivace:

  S programem Malování jsme se již seznámili v úvodní části Začínáme s počítačem. V této části budeme pracovat trochu víc s jednotlivými nástroji. A protože už umíme pracovat v textovém editoru, spojíme znalosti a rozšíříme si své dovednosti. Pro práci máme připravené dílčí úkoly, které nám umožní pracovat individuálně vlastním tempem a volit nástroje podle svého uvážení. Vždy bychom měli dbát na to, aby práce byla provedena pokud možno co nejvíc precizně. Pracujeme nejen pro sebe, ale mnohé úkoly plníme také pro svůj tým (pexeso), jiné pro menší spolužáky (omalovánky). Rozvíjíme přitom kompetence nejen pracovní, ale také osobnostní a sociální. Některé vytvořené obrázky budeme vkládat do textového editoru a vytiskneme je. Z předešlé části určitě budeme potřebovat umět ukládat práci do svého adresáře.

  Cíle:

  Žák

  • Využívá textový a grafický editor ke zpracování zadaných úkolů.
  • Do své složky ukládá vytvořené soubory, umí je vyhledat, otevřít, přesunout.
  • Používá běžné formáty souborů.
  • Využívá běžné funkce operačního systému.
  • S učitelem komunikuje prostřednictvím internetu.
  • Různými nástroji vytvoří různé obrázky.
  • Z obrázku či fotografie vytvoří přání či plakát vložením vhodného textu.
  • Podílí se na grafických projektech.


  Aktuální obsah:

    

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období ZV - 5. ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence

  k učení - využití různých způsobů a nápadů k dosažení cíle, vlastní hodnocení k posouzení pokroku

  k řešení problému - samostatné experimentování, volba vhodného řešení

  komunikativní - využití elektronické komunikace

  personální - rozvíjení schopnosti spolupráce se spolužáky

  pracovní - bezpečné a dohodnuté postupy

  Integrace průřezových témat mediální výchova - tvorba sdělení
  Výstupy

  Využívá základních funkcí operačního systému.

  Poznává běžné formáty souborů.

  Různými nástroji vytvoří vlastní obrázky.

  K obrázku či fotografii vloží text.

  Spolupracuje na grafických projektech.

  Další odkaz http://malotridka.ic.cz

   

  Klíčová slova
  • Malování
  • grafický editor
  • grafika
  • nástroj