Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Přesměrováno z Sborovna/4tydenni plany/2.Zpracovane tydenni plany/Já a můj domov/Já a můj domov - 2. týden

Já a můj domov - 2. a 3. týden

Stránka naposledy upravena 13:16, 12 Ún 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: listopad Týden: 9. 11. - 13. 11. 2009 Třída: myšky Příjmení: Gondeková

  Téma: JÁ A MŮJ DOMOV

  Podtémata:

  Co je to doma - vzbudit v dětech vědomí příslušnosti k rodině, vysvětlit dětem, že rodina je naše základní zázemí, přiblížit dětem různé struktury rodiny

  Co máme společného - pozorováním zkoumat, umět popsat a rozlišit rozdíly mezi lidmi

  Klíčové kompetence:

  - orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  - využívá svých dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • pohybová hra Rodina 
  • cvičení s míčem v hale + cvičení na nářadí (tatínek leze po žebříku, děti se kloužou, maminka si vesele poskakuje, dědeček opravuje auto, babička jde o holi - žebřiny, klouzačka, trampolína, tunel, chodící kbeličky)
  • píseň - Muzikatská rodina + Maminko, mámo
  • rytmizování na tělo 
  • ukolébavky - grafomotorické cvičení, chování panenek - hra na maminky, tatínky
  • houpání dětí ve velké dece
  • houpání plyšáku, panenek v dece (houpají děti)

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
  • MDS - 6. lekce
  • kol. logopedie č. 5 a 6
  • povídání o rodině, diskuse mezi dětmi
  • podle obrazového materiálu

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj komunikativních dovedností 
  • říkadlo - maminka + tatínek 
  • pohádka O veliké řepě - četba, dramatizace - hudební pohádka, řazení obrázků posloupnosti, vybarvování obrázků 
  • pracovní list - starý, mladý

  Dítě a společnost

  • vytváření a poznávání pravidel společného soužití
  • námětová hra - na rodinu 
  • kresba tuší - moje rodina
  • hry z knihy Ty + já = kamarádi z kapitoly Rodina a Lidé a já
  • hry se jmény dětí dle knihy

  Dítě a svět

  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije 
  • povídání o lidech, různých národech - s obrazovým materiálem
  • diskuse podle fotografií dětí, které si do MŠ přinesly 

  Pobyt venku:

  - sledovat přírodní jevy a proměny

  - hry na zahradě MŠS, spontánní hry

  - sledovat lidi při pobytu venku, povídat si o nich

   

  Pomůcky:

  klavír, noty, rytmické nástroje, deka, panenky, plyšáci, CD, míče, žebřina, trampolína, klouzačka, žíněnka, tunel, chodící kbelíčky, kol. log., papíry, pastelky, čtvrtky, tuše, pracovní listy, MDS, kniha Ty+já=kamarádi, pohádka o řepě, pracovní list, omalovánky, hry se jmény, cedulky jmen + kniha, obrázky s různými dětmi, obrazový materiál, fotografie dětí, říkadla, oblečení k postavám

  Doplňující programy a další aktivity:

  11. 11. - plavání 9. lekce

   

  Video - velmi nekvalitní (a navíc neúplná) nahrávka velmi kvalitní dramatizace dětí - pohádka O řepě :)

   

   

  Get Adobe Flash player

  Anotace  ochutnávka dramatizace hudební pohádky O řepě
  Autor  Michaela Gondeková
  Vyučovací předmět  HV, dramatická výchova
  Vzdělávací oblast  Dítě a jeho tělo, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost
  Průřezové téma
  Odkaz na video v DUM  

   

   

   

   

   

   

  Soubory 7

  SouborVelikostDatumAutor
   12112009(006).jpg
  houpání plyšáků v dece
  384.04 kB10:51, 22 Lis 2009Michaela Gondeková
   12112009.jpg
  houpání plyšáků
  308.72 kB10:54, 22 Lis 2009Michaela Gondeková
   19112009(001).jpg
  dědek řepu zasadil
  320.72 kB10:56, 22 Lis 2009Michaela Gondeková
   19112009(003).jpg
  jak roste řepa
  263.17 kB10:57, 22 Lis 2009Michaela Gondeková
   19112009(004).jpg
  babka jde na pole
  275.79 kB10:57, 22 Lis 2009Michaela Gondeková