Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

24. týden

Stránka naposledy upravena 18:08, 25 Ún 2011 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky

  Matematika - 6. ročník
  7. - 11. únor 2011

   Učivo  Na konci týdne máš vědět, umět, znát …
   
   Osová souměrnost
  • rýsovat přesně a kvalitně (používat ořezanou tužku i správné rýsovací potřeby), používat správné postupy při konstrukci obrazu v osové souměrnosti, znát pojmy

  Celá čísla
  • vysvětlit pojmy přirozená čísla, celá čísla, kladné číslo, záporné číslo, absolutní hodnota
  • používat číselnou osu - zaznamenat celá čísla na ose, přečíst číslo z osy
  • určit absolutní hodnotu kladného i záporného čísla
   
   Pomůcky  Co budeš mít připraveno:
   
   
  • Školní sešit
  • Psací a rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, pravítko nebo druhý trojúhelník, úhloměr, kružítko, ořezanou tužku č. 3 a č. 2)
  • Desky s portfoliem
  • nůžky a lepidlo
  • PL s Johnem Cleverem - 9 (test)
  • vytištěné fotografie
   
   Referáty  
   Úkoly
  • Vypočítej (u dělení proveď zkoušku)
  • 56,7 - 12,98 =
  • 43,7 + 124,18 =
  • 45,7 : 0,7 =
  • 8,6 . 6,9 =
   Procvičení

   

  Poznámka:
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova