Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

22. týden - John Clever a říše Souměrnosti

Stránka naposledy upravena 18:00, 25 Ún 2011 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky

  Matematika - 6. ročník
  24. - 28. leden 2011

   Učivo  Na konci týdne máš vědět, umět, znát …
   
   Osová souměrnost
  • vysvětlit pojmy vzor, obraz, osa souměrnosti, samodružný bod, shodné zobrazení a správně je používat
  • sestrojit obraz bodu, úsečky, základních rovinných obrazců v osové souměrnosti (trojúhelník, čtyřúhelník, kružnice)
  • rýsovat přesně a kvalitně (používat ořezanou tužku i správné rýsovací potřeby)
  • používat správné postupy
   
   Pomůcky  Co budeš mít připraveno:
   
  • Školní sešit
  • Psací a rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, pravítko nebo druhý trojúhelník, úhloměr, kružítko, ořezanou tužku č. 3 a č. 2)
  • Desky s portfoliem
  • Učebnice – 3. díl 
  • PL s Johnem Cleverem - 4, 5, 6
   Referáty  
   Úkoly
  • Najít v časopisech, novinách, encyklopediích, na internetu ukázky souměrností v reálném světě - např. stavebnictví, příroda, umění ..
  • výpočty pomocí desetinných čísel - zadání ve škole
  • dokončení jednoho úkolu ze souměrnosti
   Procvičení

   

  Poznámka:
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova