Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

12. týden

Stránka naposledy upravena 17:05, 25 Ún 2011 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky

  Matematika - 6. ročník
  15. - 19. listopad 2010
   

  Učivo
   

   Desetinná čísla
   * Jednotky délky a hmotnosti - procvičení
   * Násobení desetinných čísel – desetinné desetinným
   
   
   
  Pomůcky
   

   Školní sešit a učebnice
   Psací potřeby
   Desky s portfóliem
   Učebnice
   
   
  Referáty
   

   
   
   
   
   
   
  Úkoly
   

   PL – násobení desetinných čísel
   
   
   
   
   
  Procvičení
   

   Násobení a sčítání - http://www.decimalsquares.com/dsGames/games/speedway.html 
   Násobení 10, 100, 1000 - http://interactive.onlinemathlearning.com/dec_multbyexp.php?action=generate&numProblems=10
   Násobení a sčítání - http://www.decimalsquares.com/dsGames/games/speedway.html 

   Násobení - http://cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/english/kidz/decMulti6.shtml

   
   

   

  Poznámka:
   
   
   
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova