Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Maminčin svátek

Stránka naposledy upravena 10:51, 11 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

   

   

  Téma:     „Život kolem nás“                                  Podtéma:       „Maminčin svátek“
   

   

  Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené, pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat, orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí).
   

   

  Vzdělávací nabídka
  Dílčí cíle
  DP
  ·         KK: Komentování zážitků z víkendu
  ·         Povídka „Honzíkova cesta“
  ·         Povídka naruby (viz. Pohádka), uvádění děje na pravou míru
  ·         Říkanka „Mazlíček“
  ·         KK: „Čím udělám mamince radost k svátku“
  -rozvoj řečových schopností
  -r. a kultivace prožívání, cítění
  -receptivní dovednosti (vnímání, porozumění)
  -zapamatovat si krátký text
  -r. mluvního projevu, vyjadřování  
   
  ·         Výroba papírové kytičky
  ·         Vyrábění přáníčka pro maminky
   
  ·         Experiment: „Poznej tvar“
   
  -rozvoj jemné motoriky
  - výtvarná forma neverbálního sdělení
  - osvojení přirozených poznávacích citů
   
  ·         DH: „Záchranná náruč“
            DH: „Dárek
  ·         PH: Ríkanka s pohybem „Sedmikráska“
   
  ·         Soubor protahovacích cviků
  -rozvoj kooperativních dovedností
  - rozvoj představivosti
  - rozvoj a užívání všech smyslů
   
  -ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
   
  ·         Relaxace při hudbě
  ·         Zpívání u klavíru (písně k tématu)
  ·         Hudebně-pohybová hra „Molekuly“
   
  ·         Používání rytmických nástrojů při zpěvu
  -rozvoj vnímání a naslouchání
  -rozvoj zájmu o hudební formy
  -koordinace pohybů, fyzická zdatnost, vnímání hudby
  -rozvoj hudebního sluchu
   
  ·         Pracovní listy (před-za, pod-nad)
            Omalovánky (postavy žena, muž)
  ·         Stavění ze dřívek a korálků (špetkovitý úchop)
  ·         Oblékání postaviček
  ·         Bludiště (pracovní list)
  -rozvoj předmatematického myšlení
  -rozvoj jemné grafomotoriky
  -rozvoj jemné motoriky
   -rozvoj estetického vkusu
  -rozvoj grafomotoriky a pozornosti
   
   
  Povídka naruby: Učitel v předchozí činnosti četl povídku z knížky „Honzíkova cesta“ a v následné činnosti příběh převypráví, ale záměrně v něm dělá chyby a zamotává příběh. Děti se snaží učitele opravovat a uvádět děj na pravou míru.
  Říkanka: Mazlíček
  Maminčin jsem mazlíček, tátovo jsem zlato, až k nám někdy půjdete, zeptejte se na to.
  Výroba papírové kytičky s ohebnými lístečky
  Materiál: Krepový papír, drátek, lepidlo, špejle.Postup: Krepový papír si nastřiháme na proužky cca 5 cm široké. Poté ho chytíme za jeden roh a postupně jej dokola skládáme do ruky. Když máme vršek kytičky hotový, zajistíme ho dole drátkem. Na špejli nalepíme krepový papír po celé její délce. Z drátku si vytvarujeme lísteček a opět ho polepíme krepovým papírem. Pak lísteček přidrátujeme ke špejli. Díky tomu, že je lísteček z drátku, bude ohebný. Nakonec stonek přiděláme ke květu a máme krásnou „pouťovou“ květinu.
  Říkanka s pohybem: Sedmikráska
  Když sluníčko vychází,
  sedmikráska vstává. (Dřepneme si, spojíme ruce před sebou, zvedáme se do stoje.)
  Načeše si obočí,
  na motýlky mává. (Střídavě pravou a levou rukou před obličejem jako češeme obočí.)
  Když sluníčko zapadá,
  sedmikráska chřadne. (Stojíme, spojené ruce před sebou, klesáme do dřepu.)
  Ke spánku se ukládá
  do postýlky chladné. (Spojené ruce dáváme k pravé a levé tváři jako když spinkáme.)
  Dramatická hra „Záchranná náruč“
  Učitelka každému přidělí číslo, aby ho ostatní nevěděli, pak chůze v prostoru a jeho vykrývání (mezi účastníky raději menší rozestupy). Lektor v nestřežený okamžik vyřkne číslo a osoba s daným číslem pomalu padá k zemi (omdlévá). Úkolem ostatních je zachytit osobu  a zamezit pádu. Padající musí umět padat, aby si neublížil. Hra má vývoj-postupně si začínáme pamatovat, komu jaké číslo patří, tudíž můžeme včas zasáhnout.
  Důležité je stejnoměrné rozvrstvení prostoru. Objeví se tendence srocovat se kvůli strachu.
   
  Dramatická hra „Dárek“
  Posadíme se do kroužku na zem. Ten, kdo začíná, podá svému sousedovi imaginární "dárek". Dárek putuje po kruhu, všichni se snaží si představit, co to jen může být a podle toho onu věc správně uchopit. Když dárek doputuje ke svému autorovi, každý z kruhu řekne svou teorii o tom, co to bylo, na závěr autor ostatním poví, co jim vlastně dal. Dochází k mnoha vtipným momentům - někdo štítivě uchopí do dvou prstů posílanou šálu, protože ji pokládá za hroznýše, nebo se drahnou dobu mazlí s horkým kamenem, který zaměnil za roztomilé koťátko. V posílání by se měli vystřídat všichni.
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova