Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vítáme vás ve školce - 1. týden

Stránka naposledy upravena 09:11, 7 Lis 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: září    Týden: 31. 8. - 4. 9. 09    Třída: velikáni    Jméno: Michaela Gondeková

  Téma:  VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Podtémata:    

  Výlet po třídě - seznámit se s prostředím MŠ

  Ach ta jména - znát své jméno, značku a jména ostatních dětí ve třídě

  Spokojené tváře - vypěstovat, upevnit návyky a zásady správného chování

  Co je ve třídě - získat informace o vzájemné poloze předmětů ve třídě s jejich popisem

  Klíčové kompetence:

  - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

  - domlouvá se slovy i gesty, rozlišuje některé symboly a rozumí jejich významu i funkci

   

  Dílčí vzdělávací cíle

  Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • vytváření zdravých životních návyků
  • samostatnost při oblékání, stolování, hygieně
  • graf.cv. na interaktivní tabuli (zakládání složek dětí)
  • píseň Pec nám spadla (zpěv, 1. lekce z Metody dobrého startu, video)
  • vybarvování obrázků
  • stavění z různých druhů stavebnic
  • artikulační a dechová cvičení, gymnastika mluvidel dle kolektivní logopedie č. 1

  Dítě a jeho psychika

  • vytváření základů pro práci s informacemi
  • získání relativní citové samostatnosti
  • diskuse dle obrázků na téma "práva dětí"
  • pexeso - práva dětí na PC nebo IT
  • říkadlo "Dobrý den"
  • zakládání pracovních sešitů - pracovní listy - první dle výběru dětí

  Dítě a ten druhý

  • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem (vrstevníci, zaměstnanci MŠS)
  • hry se jmény (dle knihy) dětí ve třídě a pí. učitelek, losování jmen, manipulace s kartičkami se jmény (kratší - delší jméno, první písmeno, malé-velké)
  • poznávání své značky
  • pexeso se značkami

  Dítě a společnost

  • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření
  • utváření pravidel naší třídy
  • diskuse o pravidlech v MŠ, na ulici
  • malba nebo kresba zástupných symbolů pravidel
  • dramatizace (práva dětí a pravidla ve třídě)
  • video "Mach a Šebestová - Vzorné chování"

  Dítě a svět

  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

   

  • určování předmětů ve třídě
  • smyslová hra "Co se kde nachází" (zavázané oči + popis)
  • seznamování s novým vybavením třídy a školky (interaktivní tabule)
  • hry s hračkami ve třídě

   Pobyt venku:

  - seznamovat s pravidly při pobytu na ulici a na silnici, seznámení s důvodem nošení reflexních vest

  - hry na zahradě MŠ speciální

  - volné hry dětí v parku a na hřišti

  Pomůcky:

  klavír, noty, notebook, interaktivní tabule, kolektivní logopedie č. 1, 1. lekce MDS, stavebnice, obrázky, pastelky, zalaminované obrázky práv dítěte, pracovní sešity, nůžky, barvy, lepidla, časopisy, štětce, arch papíru, čtvrtky, říkadlo, zalaminované kartičky se jmény, značky dětí, pexeso značky, šátky, hračky ve třídě

  Doplňující programy a jiné aktivity:

  Fotografie dětí:


   

  03092009(002).jpg

  03092009(001).jpg

  03092009.jpg

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons 88x31.png  Autor: Michaela Gondeková

   

  Pravidla naší třídy

  Pravidla.jpg

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor:Michaela Gondeková

   

   

   

   

         


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 17

  SouborVelikostDatumAutor
   03092009(001).jpg
  tvoření symbolů pravidel
  276.73 kB17:14, 4 Zář 2009Michaela Gondeková
   03092009(002).jpg
  tvoření symbolů pravidel
  291.87 kB17:14, 4 Zář 2009Michaela Gondeková
   03092009.jpg
  tvoření symbolů pravidel naší třídy
  308.72 kB17:14, 4 Zář 2009Michaela Gondeková
   1 Vítáme vás ve školce - MM.doc
  myšlenková mapa
  37 kB19:17, 23 Srp 2009Michaela Gondeková
   DOBRÝ DEN.doc
  říkadlo "Dobrý den"
  21.5 kB18:45, 21 Srp 2009Michaela Gondeková