Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vítáme vás ve školce - 5. týden

Stránka naposledy upravena 18:50, 24 Říj 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc : září/říjen    Týden: 28. 9. - 2. 10. 2009    Třída: myšky    Učitelka: Michaela Gondeková

  Téma: VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Podtémata:

  Co se děje kolem nás - umět charakterizovat roční období 2 - 3 typickými znaky

  Klíčové kompetence:

  - dovede postupovat podle instrukcí a pokynů

  - aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj praktických dovedností a uvědomění si vlastního těla
  •  rytmizace na rytmické nástroje
  • třídění hraček a stavebnic podle pravidel (barva, tvar, velikost, roční období)
  • přiřazování a zpívání písní, které patří k určitému ročnímu období

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj tvořivosti
  • ochutnávka ovoce a zeleniny - poznávání ovoce po hmatu, chuti a vůně
  • kolektivní logopedie č.2
  • povídání podle obrázků - roční období
  • čtení knih dle výběru dětí
  • říkadlo "Červe"
  • spontánní hry dětí
  • otisky listů + jejich vystřihování a nalepování do tvaru těla ježka
  • vybarvování podzimních mandal

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i nonverbálních
  • společenské hry
  • pexeso (ovoce a zelenina)
  • společná koláž (ovoce a zelenina, zahrádka) - stříhání obrázků z časopisů - dokreslování, domalování
  • skládání puzzlí

  Dítě a společnost

  • vytvoření základů aktivních postojů ke světu a k životu
  • grafomotorické cvičení na IT
  • výtvarná hra - naše zahrádka
  • 3. lekce MDS

  Dítě a svět

  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
  • péče o naši zahrádku (zalévání), sklizeň mrkve
  • sbírání ořechů a kaštanů při pobytu venku

  Pobyt venku:

  - určovat plody na stromech v okolí MŠS

  - hrát různé volné a pohybové hry na hřišti, v parku, na louce

  - pozorovat měnící se počasí a typické znaky tohoto ročního období

  - pečovat o naši zahrádku

  Pomůcky:

  klavír, noty, rytmické nástroje, hračky, stavebnice, ovovce a zelenina, kol. logo., knihy, říkadlo, ježek, barva, papíry, štětce, listy, mandaly, puzzle, pexeso, časopisy, nůžky, pastelky, lepidlo, IT, notebook, arch papíru MDS, nůž

  Doplňující programy a další aktivity:

  30. 9. - plavání 4. lekce

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   ježek.jpg
  ježek
  360.2 kB16:23, 25 Říj 2009Michaela Gondeková