Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vítáme vás ve školce - 3. týden

Stránka naposledy upravena 16:24, 24 Říj 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: září    týden: 14. 9. - 18. 9. 09    třída: myšky    jméno: Gondeková

  Téma:    Vítáme vás ve školce

  Podtémata:

  Spokojené tváře - upevnit návyky a zásady správného chování

  S radostí jde všechno lépe - naučit se správně používat pomůcky a umět je uložit zpět na své místo

  Klíčové kompetence:

  - dovede postupovat podle instrukcí a pokynů

  - rozumí smyslu pravidel a chápe potřebu je zachovávat

  Dílčí vzdělávací cíle:
  Nabídka denních činností:

  Dítě a jeho tělo

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj praktických dov
  • cvičení v hale s různým náčiním, tanec s hudbou, cvičení při hudbě
  • HPH podle CD Elce pelce
  • zpěv písní
  • rytmizace na nástroje
  • stavění staveb podle vzoru

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj, zpřešňování a kultivace smyslového vnímání
  • prohlížení knih a vyhledávání určitých obrázků dle instrukcí
  • hraní společenských her (pexeso, člověče, . . .)
  • kolektivní logopedie č. 1 a 2
  • pracovní listy "První čtení"
  • výtvarná činnost (malba různým výtvarným materiálem)
  • stříhání a lepení
  • ukládání hraček na své místo (i pomůcek)
  • MDS - 2. lekce

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i nonverbálních
  • grafomotorické cvičení na IT
  • společné aktivity na IT
  • poslech četby "Bagr zchránce"

  Dítě a společnost

  • vnímat a přijímat základní hodnoty ve společenství třídy dětí
  • opakování pravidel třídy podle obrázků
  • diskuse o právech dětí
  • dramatizace běžných situací ve třídě + jejich řešení

  Dítě a svět

  • osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností
  • pečování o zahrádku v objektu MŠS
  • zalévání a sklízení zeleniny
  • ochutnávka mrkve
  • odnos papíru do tříděného odpadu

  Pobyt venku:

  - hrát různé pohybové hry venku

  - hry na zahradě MŠS

  - pozorovat přírodní jevy v okolí MŠS

  - všímat si změn v blízkém prostředí

  Pomůcky:

  obrázky pravidel a práv, stavebnice, předlohy, klavír, noty, nástroje, cvičební náčiní, CD, přhrávač, knihy, společenské hry, pexeso, kol. log., pracovní listy, tužky, pastelky, papíry, štětce, barvy,

  Doplňující programy a jiné aktivity:

  16. 9. - plavání - 2. lekce v 9.30 hod

  17. 9. canisterapie v 15.30 hod

  18. 9. hipoterapie v 9.30 hod

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova