Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vítáme vás ve školce - 2. týden

Stránka naposledy upravena 16:29, 24 Říj 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: září    týden: 7. 9. - 11. 9. 09    třída: myšky    jméno: Gondeková

  Téma:    Vítáme vás ve školce

  Podtémata:

  Ach ta jména - znát své jméno, značku a jména ostatních kamarádů ve třídě

  Spokojené tváře - upevnit návyky a zásady správného chování

  Co je ve třídě - získat informace o vzájemné poloze předmětů ve třídě s jejich popisem

  Klíčové kompetence:

  - rozumí smyslu pravidel třídy a chápe potřebu je zachovávat

  - dovede využít inforamativní a komunikativní prostředky

  Dílčí vzdělávací cíle:
  Nabídka denních činností:

  Dítě a jeho tělo

  • vytváření zdravých životních návyků
  • pohybová hra v hale "Bublina", "Na kočku a na myš"
  • hudebně pohybové hry z CD Elce pelce + "Na mák"
  • 1. lekce MDS (Pec nám spadla)
  • dechové cvičení s větrníkem
  • stavění ze stavebnic a víček

  Dítě a jeho psychika

  • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem
  • říkadlo "Dobrý den" a "Myšky"
  • zakládání svých pracovních sešitů - stříhání a lepení
  • pracvoní listy dle výběru dětí
  • vybarvování obrázků
  • kolektivní logopedie č. 1
  • grafomotorické cvičení na interaktivní tabuli
  • zpěv písně "Čížečku, čížečku"

  Dítě a ten druhý

  • seznamování s pravidly ve vztahu k druhému
  • opakování pravidel třídy + obrázky
  • hry se jmény podle knihy
  • pexeso se značkami dětí, které si samy vyrobily
  • dramatizace (modelové situace - chování)

  Dítě a společnost

  • rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí
  • diskuse dle obrátků Práva dítěte
  • DVD pohádka Mach a Šebestová
  • prohlížení knih a časpisů

  Dítě a svět

  • seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije
  • smyslová hra "co se kde nachází"
  • další zkoumání interaktivní tabule (galerie, fotky, přikreslování, roletka - odkrývání obrázků)

  Pobyt venku:

  - procvičovat pravidla chování při pohybu na chodníku a silnici

  - hrát volné pohybové hry

  - hry na zahradě MŠS

  - pozorovat přírodní jevy v okolí MŠS

  Pomůcky:

  klavír, nory, CD, DVD, notebook, nástroje, IT, sešity dětí, nůžky, lepidla, obrázky, říkadla, větrník, stavebnice, víčka, předlohy, pravidla, šátek, knihy, pexeso, MDS, grafomotorická cvičení, kniha se jmény, kol. log. 1

  Doplňující programy a jiné aktivity:

  9. 9. - 1. lekce plavání - bazén při OA Žatec

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova