Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Už voní vánoční stromeček

Stránka naposledy upravena 18:34, 27 Lis 2011 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Integrovaný blok pro měsíc prosinec - MŠ Liběšice - Velká sluníčka.

  Záměrem IB je prohloubit znalosti dětí v oblasti vánočních (adventních) tradic a zvyků.

  Očekávané výstupy:

  -          Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, radostně prožívat oslavy, podílet se na dění ve třídě, spolupracovat.

  -          Osvojit si základní poznatky o vánočních tradicích, zvycích.

  -          Všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje.

  -          Zapamatovat si texty básní, písní, reprodukovat je před rodiči.

  -          Svoje zážitky a prožitky vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně, pohybově.

  -          Umět vyjádřit svá přání.

  -          Spolupracovat s ostatními.

  -          Rozvíjet představivost a fantazii v tvořivých činnostech.

  -          Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (zvuky, tóny, tvary, vůně, chutě, vnímat hmatem).

  -          Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat literární, dramatické a hudební              představení a hodnotit svoje zážitky (co bylo zajímavé, co je zaujalo).

   

  Aktuální obsah:
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova