Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Velikonoce - svátky jara

Stránka naposledy upravena 20:57, 25 Dub 2011 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: duben

  Týden: 11. 4. - 22. 4. 2011

  Třída:   Velká sluníčka    

  Uč.:       Gondeková    

   Dílčí vzdělávací díle:

  • rozvíjet pohybové a manipulační činností
  • osvojovat si věku přiměřené praktické dovedností
  • cvičit paměť, pozornost a představivost
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • rozvíjet kultivovaný projev
  • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat hodnoty v tomto společenství uznané
  • upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou

  Vzdělávací nabídka:

  - cvičení v tělocvičně

  •  běh s poháněním obruče - kutálení vajíčka
  • akrobatické cvičení - holubička
  • běh po šikmé ploše vzhůru a dolů
  • pohybová hra Zvedni vajíčko - po prostoru jsou rozmístěny míče (jako vajíčka) - o jeden méně, než je dětí, děti se mezi nimi volně pohybují a dělají pohyby dle pokynů učitelky, jakmile učitelka zvolá: "Zvedni vajíčko", všechny děti se snaží pokyn splnit, na koho nezbyde vejce vypadává ze hry a pomáhá uč. vymýlšet pokyny pro děti, hra končí s posledním vajíčkem (podle Šottnerové, D. Velikonoce. Olomouc : Rubico, 2004. ISBN 80-7346-044-0.)
  • pohybová hra Honička s vajíčkem -dítě, které honí, má v malém košíčku vajíčko, musí opatrně běžet, aby mu nevypadlo a současně někoho chytit a předat mu tak košík s vejcem a ten potom honí dál (podle Šottnerové, D. Velikonoce. Olomouc : Rubico, 2004. ISBN 80-7346-044-0.)

  - asociace s vajíčkem - co vše patří do Velikonoc

  - setí osení do kelímku a následné zdobení kelímku barevnými papíry a krepovým papírem (sledování růstu během dvou týdnů, péče o osení - zalévání)

  - malování kraslic

  - říkadlo "Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám za to snese jiný."

  - pracovní listy Velikonoční počty - Zakroužkuj a vybarvi

  - pracovní listy pro předškoláky na rozvoj pravolevé orientace Zapiš, co auta vezou

  - velikonoční výzdoba třída

  - výroba zápichu do osení - vejce nebo kuře - šablona - malování prstovými barvami, barvami na sklo nebo barevnými tušemi

  - hra Na ztracenou písničku - děti musí podle části melodie poznat, co je to za píseň

  - píseň Mazanec - příprava hlasu - vajíčko ze rtů - jazykem obkreslujeme jeho tvar, říkáme slova z písně chocholáč, pro koláč. Pohyb - děti chodí při zpěvu písně v prostoru a napodobují koledování, tleskají, rytmizují na dřívka. Výtvarná činnost - děti dostanou ze čtvrtky vystřižený koláč a na něj nalepují různé kousky barevných papírů, vypráví čím koláč zdobí (podle TICHÁ, A. a kol. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-100-6.) 

  - hádanky s tématem Velikonoc (např. Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.)

  - Velikonoční omalovánky - slepička, vajíčka, atd.

  Pomůcky: knihy, klavír, noty, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, dřívka, šablony vajec, prstové barvy, tuše, barvy na sklo, pracovní listy, pastelky, tužky, říkadlo, vyfouklá vajíčka, špejle, modelína, brčka, barvy, kelímky, obilí, podložky, hlína, obruče, míče, košíček, vajíčko - rytmické, lavička, žíněnky

  Doplňující programy a další aktivity:

  11. 4. - Metoda dobrého startu

  12. 4. - Velikonoční výstava v Žatci v muzeu

  13. 4. - angličtina pro předškoláky

  14. 4. - logopedická prevence

  Fotografie z tématu:

  Setí osení

  11042011(002).jpg

  11042011(005).jpg

  11042011(006).jpg

  11042011(011).jpg

  Velikonoční výstava v muzeu v Žatci

  12042011(001).jpg

  12042011(002).jpg

  12042011(005).jpg

  12042011(008).jpg

  12042011(009).jpg

  12042011(010).jpg

  12042011(011).jpg

  12042011.jpg

  Jak nám rostlo osení

  14042011.jpg

  14042011(001).jpg

  15042011(001).jpg

  15042011.jpg

  15042011(005).jpg

  18042011.jpg

  Malování vajíček

  15042011(002).jpg

  15042011(006).jpg

  Naše soukromá velikonoční výstava u Velkých sluníček

  19042011(003).jpg

  19042011(004).jpg

  19042011(005).jpg

  19042011(006).jpg

  19042011(007).jpg

   

  Obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

      

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 26

  SouborVelikostDatumAutor
   11042011(002).jpg
  Žádný popis
  306.24 kB14:49, 25 Dub 2011Michaela Gondeková
   11042011(005).jpg
  Žádný popis
  327.76 kB14:49, 25 Dub 2011Michaela Gondeková
   11042011(006).jpg
  Žádný popis
  349.28 kB14:49, 25 Dub 2011Michaela Gondeková
   11042011(011).jpg
  Žádný popis
  292.73 kB14:56, 25 Dub 2011Michaela Gondeková
   12042011(001).jpg
  Žádný popis
  360.95 kB14:56, 25 Dub 2011Michaela Gondeková