Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Čím pojedeme na prázdniny?

Stránka naposledy upravena 08:25, 2 Črvec 2012 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc:červen

  Týden: 18. 6. - 22. 6. 2012

  Třída: Velká sluníčka

  Uč.:Gondeková M.

  Dílčí vzdělávací cíle:

  • osvojovat si poznatky o pohybových činnostech
  • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte
  • vytvářet základy pro práci s informacemi – knihy a obrazový materiál
  • osvojení si dovedností k podpoře zdraví a bezpečnosti
  • rozvoj kooperativních dovedností

  Vzdělávací nabídka:

  - cvičení venku – protahovací a posilovací cviky, cvičení podle hudby (Maxim Turbulenc – dopravní CD), HPH: vláček, kolo, letadlo, motory

  - říkadlo Ovečka (Jelo auto z kopečka, jelo auto v poli. Vrzala mu kolečka, na louce teď stojí. Pryč utíká ovečka, autíčka se bojí) – diskuse, dokončování příběhu

  - poznávání a pojmenování dopravních prostředků podle obrazového materiálu (vyvozování první hlásky)

  - rozhovor o dopravní bezpečnosti

  - činnosti na interaktivní tabuli – skodahrou.cz a mamezelenou.cz

  - hry a činnosti vybrané zájemkyněmi o pracovní pozici učitelky MŠ k danému tématu (čtvrtek, pátek)

  - anglická báseň Listen, listen a hra s písní hasiči Fire truck (4 děti)

  pobyt venku:

  - sledování dopravy v obci, pojmenování dopravních prostředků

  - volné hry dětí na hřišti, námětové hry

  Pomůcky:podložky, kabel, CD, přehrávač, říkadlo, obrazový materiál, IAT, pero, notebook, AJ CD, židle, volant, švihadlo

  Doplňující programy a další aktivity:

  20. 6. – 8,00 hod. korporátní bubnování 40,- Kč

  20. 6. – 13,30 hod. vyhodnocení sběru