Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Co najdeme v přírodě?

Stránka naposledy upravena 16:20, 19 Črvn 2011 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: červen

  Týden: 20. 6. - 24. 6. 2011

  Třída: Velká sluníčka

  Uč.: Gondeková M.

  Dilčí vzdělávací cíle:

  • rozvoj ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • rozvoj kultivovaného projevu
  • rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí
  • osvojení si dovedností k podpoře zdraví a bezpečnosti
  • rozvoj kooperativních dovedností

  Vzdělávací nabídka:

  - grafomotorické cvičení na IAT - let motýlka

  - dokreslování sluníčka

  - běh za vedoucím dítětem pře překážky - atletické závody kolem slunce - běh se zastavením na signál

  - říkadlo s pohybem Žába

  - vyhledávání, třídění, počítání podobných tvarů v přírodě (listy, větvičky, kameny) - hry s kamínky - stavby, malba na kameny

  - zpěv oblíbených písní, hra na rytmické nástroje

  - procvičování počtu slabik ve slově - pracovní list - Slabikování

  - aktivita na IAT - Od bažanta k moudré sově

  pobyt venku:

  - výtvarné vyjádření naší krajiny - U nás na vesnici - malba nebo kresba

  - pozorování květin na louce, pojmenování, upevňovat barevné představy s počítáním různých objektů

  Pomůcky: pracovní listy, tužky, pastelky, notebook, IAT, pero, překážky, CD, říkadlo, přírodniny, kameny, štětce, barvy, klavír, noty, čtvrtky, pastelky, podložky, barvy

  Doplňující programy a další aktivity:

  20. 6. - Metoda dobrého startu

  23. 6. - logopedická prevence

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova