Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Smích a zábava při hrách ve třídě 2. týden

Stránka naposledy upravena 13:45, 1 Bře 2010 uživatelem Vendula Fidlerová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Měsíc: únor  Týden: 8.2. - 12.2. 2010 Třída: myšky Příjmení: Fidlerová
  Téma: SMÍCH A ZÁBAVA PŘI HRÁCH VE TŘÍDĚ
  Podtémata:
  Jaké je to u lékaře - poučit se o lékařích, lidském těle, zdraví a zásadách zdravého životního stylu, zdravé výživy
  Klíčové kompetence:
  - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky
  - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých
   

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností
  Dítě a jeho tělo
  • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
  • v hale - stoj a chůze po masážních kamenech, cviky na gymnastickém míči, protahovací cviky
  • PH - ucho na ucho
  • HPH - na tělo
  • HPH - hlava, ramena, kolena... 
  Dítě a jeho psychika
  • vytváření základů pro informace a práce s nimi
  • písen - Jde si slon pro diplom
  • báseň - O částech těla
  • společná diskuse - jaké máme lékaře
  • určování částí těla pomocí obrazového materiálu a vlastního těla
  • pracovní listy - nemocný brouček, obličej,zdravé zoubky
  • dřevěné skládačky - lidské tělo
  • povídání o osobní hygieně
  • kolektivní logopedie
  • napodobování různých pocitů a nálad -smích, pláč, strach....
  • vyprávění vlastních zážitků z návštěvy lékaře - nemocnice
  Dítě a ten druhý
  • vytváření prosociálních postojů (rozvoj soc.citlivosti, tolerance, respektu)
  •  námětová hra na lékaře
  • vlastní měření a vážení dětí
  • vzájemná dotyková stimulace - pohlazení, masírování
  • vzájemné obkreslování postav (na papír a víčky od pet.lahví)
  Dítě a společnost
  • seznamování dětí s náplní různých činností a odpovědnosti dětí za jejich průběh
  • práce na IT - prezentace
  • tvarná + pracovní činnost - Zraněné postavy (obvazy)
  • výroba portrétu - stříhání, lepení, kresba
  Dítě a svět
  •  vytvoření podvědomí o sounáležitosti se světem
  • návštěva lékárny
  • vyhledávání v dětských encyklopediích
  • sledování naučného DVD - Byl jednou jeden život ( kosti a kostra, ústa a zuby, oko)
  Pobyt venku:
   
  - hry a zábava v přírodním prostředí
  - pozorování svého okolí
  Pomůcky:
  knihy, obrazový materiál, tempery, lepidlo, nůžky, obvazy, CD, DVD, masážní kameny, gymnastické míče, lano, dřevěné skládačky, váha, metr
   
   
  Doplňující programy a další aktivity:
  12. 2. 2010 - solná jeskyně Louny

  .

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova