Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Smích a zábava při hrách ve třídě 4. týden

Stránka naposledy upravena 11:33, 7 Bře 2010 uživatelem Vendula Fidlerová
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: únor Týden: 22. 2. - 26. 2. 2010 Třída: myšky Příjmení:Fidlerová

  Téma: Smích a zábava při hrách ve třídě

  Podtémata:

  Hranatý a kulatý svět - náš je svět - seznámit děti s geom. tvary, upevnit jednotlivé názvy tvarů, uplatňovat individuální otřeby, přání a práva s ohledem na druhého, ukázat dětem že i přes rozdíly, které mezi námi vytváří vzhled, mluva, oblečení si jsme všichni podobní

  Klíčové kompetence:

  - má elementární poznatky o světě lidí, přírody

  - zajmá se o druhé i o to, co se kolem něj děje

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • uvědomění se vlastního těla, rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky
  • přelézání a podlézání překážek
  • PH - Afričan
  • skákání na trampolínce
  • lezení na žebřinách se správným posazením prstů
  • zatloukání dřevěných tvarů

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj logického myšlení, samostatnosti a trpělivosti
  • báseň - Tvary
  • grafomotorické cvičení - Kompot
  • vytváření vlastních obrazců z geom. tvarů různých velikostí
  • rozvíjení zrakového vnímní - skládání obrázků
  • třídění tvarů dle vlastností (hranatý, kulatý - do obručí)
  • skládání obrázků časové posloupnosti
  • z různých druhů stavebnic postavit své město, vesnici
  • obtisky geom.tvar pomocí pěnových houbiček a temper

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj kooperativních dovedností
  • manipulace s padákem (s jedním míčem po obvodu, s více míčky vyhazování), točení jednotlivce v padáku, baléní do padáku

  Dítě a společnost

  • seznamování se s různými pozdravy
  • ukázat dětem to, že jejich rodina žije právě tady
  • povídání o,lanetě, vesmíru
  • výtvarná činnost - Zeměkoule (vyhledávání obrázků, stříhání, lepení, malba)
  • manipulace s odbornými knihami - atlas, encyklopedie o zemi

  Dítě a svět

  • přibližování různých míst na zemi
  • prezentace na IT -rozdíly mezi lidmi
  • diskuse podle obrázků o rzných národech a místech na zemi
  • sledování naučného dokumentu - Planety

  Pobyt venku:

  - pozorovat změny v přírodě

  - hry na zahradě MŠS, spontánní hry

  Pomůcky:

  pěnové houbičky, tempery, nůžky, lepidlo, časopisy, velký arch papíru, IT, DVD, knihy různé stavebnice, padák míče. pracovní listy, geom.tvary, obrázky časové posloupnosti, obruče, dřevěné tvary s hřebíčky, tramppolínka, různé překážky

   

  Doplňující programy a další aktivity:

  24. 2. - divadlo Žatec - Masopustní pohádka

  26. 2. - solná jeskyně Louny

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova