Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pozorujeme svět rostlin - 2. týden

Stránka naposledy upravena 21:07, 9 Kvě 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Měsíc: květen  Týden: 10. 5. - 14. 5. 2010  Třída: myšky Jméno: Gondeková

  Téma: POZORUJEME SVĚT ROSTLIN

  Podtémata:

  Mám krásnou barvu - zdokonalit se v rozeznávání všech barev (i s odstíny)

  Jak rostou rostliny a já, jak vypadáme a jací jsme - znát základní podmínky, které potřebují rostliny, ale i člověk k růstu, naučit se vidět v druhém člověku kamaráda, dokázat kooperovat

  Klíčové kompetence:

  - má elementární poznatky o světě přírody

  - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  •  rozvoj v oblasti jemné i hrubé motoriky ruky (koordinace ruky a oka)
  • modelování květin z modelíny
  • HPH Věnečky, Semínka, Sedmikráska
  • lezení na horolezecké stěně (Břečťan se plazí po plotu)
  • grafomotorické cvičení na IT - horní oblouky
  • pracovní list - žlutá květina - bludiště

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti, osvojení si elementárních poznatků
  • rozvoj komunikativních dovedností
  • kol. log. č. 17 a 18
  • říkadlo Jak se roste
  • diskuse o tom, co potřebují rostliny k růstu a člověk k životu

  Dítě a ten druhý

  •  rozvoj prosociálního chování a myšlení
  • společná hra "Oceňuji na Tobě"
  • hry podle jmen dětí podle knihy
  • poslech četby Láska ze zvonečku

  Dítě a společnost

  •  rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

  Dítě a svět

  •  rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
  • sázení a setí semínek rostlin
  • zkoumání semen a části rostlin lupami
  • vyhledávání rostlin v herbářích

  Pobyt venku:

   - určovat a poznávat květiny při vycházce

   - přirozeně pozorovat a vnímat přírodu a rostliny

  - volné hry dětí na zahradě MŠS

  Pomůcky:

  encyklopedie, knihy, herbáře, lupy, semínka, konev, hlína, květináče, omalovánky, čtvrtky, barvy, kelímky, voda, kniha - Hry podle jména, obrazový materiál, říkadlo, pracovní listy, kol. log, grafo., IT, notebook, CD, lezecká stěna, žíněnka, modelína, podklady

  Doplňující programy a další aktivity:

  10. 5. - divadlo Žatec

  12. 5. - plavání

  13. 5.  - exkurze hasiči

  14. 5. - hipoterapie

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 13

  SouborVelikostDatumAutor
   11052010(001).jpg
  Žádný popis
  267.75 kB19:04, 16 Kvě 2010Michaela Gondeková
   11052010(002).jpg
  Žádný popis
  345.37 kB19:04, 16 Kvě 2010Michaela Gondeková
   11052010(003).jpg
  Žádný popis
  293.45 kB19:04, 16 Kvě 2010Michaela Gondeková
   11052010(004).jpg
  Žádný popis
  328.32 kB19:06, 16 Kvě 2010Michaela Gondeková
   11052010(005).jpg
  Žádný popis
  327.64 kB19:06, 16 Kvě 2010Michaela Gondeková