Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pozorujeme svět rostlin - 3. týden

Stránka naposledy upravena 18:56, 18 Kvě 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Měsíc: květen  Týden: 17. 5. - 21. 5. 2010  Třída: myšky Jméno: Gondeková

  Téma: POZORUJEME SVĚT ROSTLIN

  Podtémata:

  Stromy a já - poznat, že i stromy jsou živé a naučit se s nimi zacházet hezky, umět poznat a rozlišit stromy listnaté a jehličnaté

  Klíčové kompetence:

  - má elementární poznatky o světě přírody

  - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj a užívání všech smyslů
  • píseň "Na zahrádce pod jabloní"
  • HPH Borovice, Řezání, Strom
  • seznamování s povrchem stromů - různé druhy kůry, listů - rozeznávání hmatem - třídění, přiřazování
  • pohybová hra na stromy

  Dítě a jeho psychika

  • vytvoření základů pro práci s informacemi
  • poznávání a pojmenování některých druhů listnatých a jehličnatých stromů na základě typických znaků - manipulace s karty stromů
  • třídění obrázků - opakování pojmů tolik, kolik, stejně, více, méně
  • příběh Miminka stromů - poslech a diskuse na dané téma (Lesní čarování III. - str. 18)
  • pracovní list - Kdo je navíc (Lesní miničarování - str. 8)
  • pracovní list - strom

  Dítě a ten druhý

  •  osvojení si elementárních poznatků
  • výtvarná hra s průhledným papírem - kůry stromů - obkreslování obr. různých druhů kůry stromů (Lesní čarování I. - 8 - 10 str.)
  • vybarvování obrázků + vyhledávání listů v přírodě
  • hra na strom

  Dítě a společnost

  •  rozvoj estetického vkusu
  • vytváření výtvarných děl na dané téma - prostorová tvorba - strom
  • frotáž listů a kůry stromů
  • omalovánky stromů

  Dítě a svět

  •  seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije
  • určování a poznávání stromů na zahradě MŠS
  • hry v parku - mezi stromy
  • zkoumání lupami - jehličí a listy - rozdíly
  • prezentace na IT - na louce a v lese, zaměřená na ochranu životního prostředí

  Pobyt venku:

  - pozorovat odkvétání ovocných stromů

  - zkoumání lupami

  - volné hry na zahradě MŠS

  - tematickou vycházkou do přírody procvičovat a opakovat naučené znalosti

   

  Pomůcky:

  CD, klavír, noty, knihy, lupy, výtvarný materiál, průhledný papír, tužky, omalovánky, pastelky, pracovní listy, obrazový materiál, karty stromů, notebook, IT, misky s vodou, cukr

  Doplňující programy a další aktivity:

  19. 5. - plavání

  21. 5. - hipoterapie

  Fotografie:

  Hry se stromy v parku

  17052010.jpg

  17052010(003).jpg

  17052010(006).jpg

  17052010(007).jpg

  17052010(008).jpg

  prostorová tvorba - malba - strom

  18052010(001).jpg

  Obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

      

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 6

  SouborVelikostDatumAutor
   17052010(003).jpg
  Žádný popis
  397.66 kB18:32, 18 Kvě 2010Michaela Gondeková
   17052010(006).jpg
  Žádný popis
  498.95 kB18:32, 18 Kvě 2010Michaela Gondeková
   17052010(007).jpg
  Žádný popis
  364.88 kB18:34, 18 Kvě 2010Michaela Gondeková
   17052010(008).jpg
  Žádný popis
  395.99 kB18:34, 18 Kvě 2010Michaela Gondeková
   17052010.jpg
  Žádný popis
  393.61 kB18:32, 18 Kvě 2010Michaela Gondeková
   18052010(001).jpg
  Žádný popis
  322.99 kB18:34, 18 Kvě 2010Michaela Gondeková