Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pohádková zima - 2.týden

Stránka naposledy upravena 17:09, 11 Zář 2010 uživatelem Michaela Gondeková
 • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.
Obsah
Žádné titulky

Měsíc: leden Týden: 11. 1. - 15. 1. 2010 Třída: myšky Příjmení: Fidlerová

Téma: POHÁDKOVÁ ZIMA

Podtémata:

Zimní sporty- seznámit děti s různými druhy sportů, umět je popsat a vhodně  napodobovat

Malíř mráz - vnímat a esteticky oceňovat přírodní prostředí v zimě

Klíčové kompetence:

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje

 

Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

Dítě a jeho tělo

 • rozvoj pohybových schopností
 • v hale- napodobování pohybů při různých stylech zimních sportů
 • rytmizace při zpěvu
 • "PH" na sochy

Dítě a jeho psychika

 • rozvoj komunikativních dovedností
 • kol. logopedie č. 9 a 10.
 • práce s obrazovým materiálem
 • společná diskuse na dané téma
 • pracovní list - lyžař
 • práce na inter.tabuli
 • vyprávění vlastních zážitků ze zimních radovánek
 • spontánní hry
 • grafo.llist - krápníky, slalom

Dítě a ten druhý

 • rozvoj kooperativních dovedností
 •  sledování pohádky na DVD "Krtek a sněhulák"
 • poslech četby - "O zimní víle Bibiáně"

Dítě a společnost

 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti druhých lidí, rozvoj estetického vkusu
 • výtvarná činnost - zimní království
 • pracovní činnost výroba sluníčka
 • prohlížení časopisů

Dítě a svět

 • vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním a kulturním prostředí 
 • napodobování zimních sportů v přírodním prostředí
 • vytváření obrazců ve sněhové pokrývce

 Pobyt venku:
- sledování různých přírodních jevů - změny počasí

- pozorování zvířat v zimním období

- volné hry dětí na zahradě MŠS

Pomůcky:

 obrazový materiál, čtvrtky, lepidlo, tempery, vata, časopisy, DVD, klavír, hudební nástroje, inter.tabule,pracovní listy, knoflíky

 

Doplňující programy a další aktivity:

15.1. solná jeskyně