Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Čím jezdíme do školky?

Stránka naposledy upravena 14:43, 11 Zář 2011 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: září

  Týden: 12. 9. - 16. 9. 2011

  Třída: Velká sluníčka

  Uč.: Gondeková M.

  Dilčí vzdělávací cíle:

   

  • rozvoj schopností důležitých k navazování vztahů dítěte k druhým lidem
  • rozvoj základních společenských návyků a dovedností dítěte
  • rozvoj dětských přátelství
  • ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • rozvoj hudebních dovedností

  Vzdělávací nabídka:

  Motivace - úvodní báseň a následná diskuse dětí - čím jezdí do školky:

  Čím jezdíme do školky,

  pro kluky a pro holky?

  Traktorem či minibusem,

  pěšky nebo poloklusem?

  Letadlem či ponorkou,

  autem, také motorkou!

  Hlavně pozor na dvě barvy:

  červená a zelená!

  Každé dítko ze školičky,

  dobře ví, co znamená.

  - hudebně pohybová hra: Raketa, Vláček, Kolo, Letadlo, Motory podle CD Elce pelce + HPH Na policisty podle CD Rytmická gymnastika

  - pohybová hra Na auta - reakce na signál (praporek zelený, červený), chůze a běh ve střídavém tempu, slalom mezi kuželem, pohyb ve vázaném útvaru, v zástupu, ujasnění pojmů první a poslední v zástupu, před, za, doleva, doprava, podlézání tunelu pod nohami

  - píseň Vláček a pohybové zvárnění

  - píseň Autobus -  (na melodii Prší, prší): (použito z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1237...EM-MESTE.html/)

  1) Chvíli krokem, chvíli klusem,
  ujíždíme autobusem.
  Řidič mačká houkačku,
  řeže každou zatáčku.
  3) A těch lidí v autobusu!
  Támhle tetka veze husu,
  v koutě jeden staříček
  chrání košík vajíček.
  2) To je cesta, lidé drazí!
  Sem a tam to s námi hází,
  dopředu a dozadu,
  všechno v jednu hromadu.
  4) Inu to je nadělení!
  Cesty ještě konec není,
  zbývá nám jí pěkný kus,
  rozsypal se autobus!

  - námětová hra Na dopravu (dopravní vestičky) - stavba silnice a kolejí ze stavebnice, hra s dopravními prostředky na dopravním koberci

  - grafomotorické cvičení na interaktivní tabuli a diskuse podle materiálu Doprava na kartičkách

  - omalovánky - doprava

  - kresba nebo malba dopravní situace na velké archy papíru

  - kooperativní činnosti ve dvojicích - stavba semaforu ze tří obručí - vyplňování různými stavebnicemi podle tří barev - červená, žlutá, zelená

  - poznávání zvuků z dopravy - poslech CD Zvuky a ruchy

  - poslech četby s dopravní tematikou (př. O neposlušném autíčku, Krtek a autíčko)

  - prozkoumání Škoda hrou a Máme zelenou na interaktivní tabuli

  - pracovní listy Nalož náklad (starší děti) a Co jezdí, létá a pluje (mladší děti)

  - hra s magnetickou dopravní tabulí z projektu Bezpečná školka

  - prohlížení prezentace na PC nebo IT Bezpečně na cestách - povídání s dětmi, vyprávění zážitků dětí

  - skládání dopravních prostředků - puzzle, rozstříhané obrázky dopravních prostředků, půlené obrázky

  Pobyt venku -
   poznávání dopravních prostředků, které venku potkáme - chování řidičů, chodců - diskuse dětmi

   stavba cest z písku a přírodnin

   nakreslení dopravního hřiště na asfaltovém hřišti na dvorku MŠ - jízda dětí na tříkolkách, koloběžkách - řešení dopravních situací

  poznávání některých dopravních značek a povídání si o jejich významu

  Pomůcky:

  báseň, CD - Elce, pelce - Rytmická gymnastika - Zvuky a ruchy, praporky, dopravní vesty, terčík, klavír, noty, texty písní, stavebnice, dopravní koberec a prostředky, obrazový materiál, knihy, IT, pero, notebook, pracovní listy, pastelky, velké archy papírů, lepidlo, nůžky, podložky, obruče, magnetická tabule - doprava - obrázky, pozzle - rozstříhané obrázky, písek, přírodniny, koloběžky, tříkolky, křídy

  Doplňující programy a další aktivity:

  12. 9. - Metoda dobrého startu - 1. lekce

  15. 9. - logopedická prevence

   

  VĚTŠINA ČINNOSTÍ V TOMTO TEMATICKÉM CELKU VYCHÁZÍ Z MATERIÁLŮ V KOLEKCI - DOPRAVA - NA METODICKÉM PORTÁLE RVP.CZ.

  Klíčová slova
  • autobus
  • doprava
  • dopravní prostředky
  • semafor

  Soubory 14

  SouborVelikostDatumAutor
   12092011(001).jpg
  Žádný popis
  308.43 kB19:09, 25 Zář 2011Michaela Gondeková
   12092011(011).jpg
  Žádný popis
  410.09 kB19:09, 25 Zář 2011Michaela Gondeková
   12092011(019).jpg
  Žádný popis
  473.04 kB19:26, 25 Zář 2011Michaela Gondeková
   13092011.jpg
  Žádný popis
  247.36 kB19:33, 25 Zář 2011Michaela Gondeková
   14092011(003).jpg
  Žádný popis
  327.82 kB19:34, 25 Zář 2011Michaela Gondeková