Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jak oslavujeme svátek dětí

Stránka naposledy upravena 12:00, 27 Kvě 2012 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: květen

  Týden: 28. 5. - 1. 6. 2012

  Třída: Velká sluníčka

  Uč.: Gondeková M.

  Dílčí vzdělávací cíle:

  • osvojovat si poznatky o pohybových schopnostech
  • rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity
  • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
  • rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi a společností
  • rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému

  Vzdělávací nabídka

  - cvičení na hřišti:

  • píseň a pohybové ztvárnění "hlava, ramena, kolena, palce"
  • PH "na barevné domečky" - pohotová reakce na barvy - úkryt za barevné kužely a ostatní TVnářadí na hřišti
  • volné hry dětí na hřišti

  - prohlížení encyklopedií a knih na téma různé děti na celém světě - jiná pleť, postižení, atd.

  - výtvarná činnost - Hlavičky dětí - malba nebo kresba obličeje dítěte, vystřihování a lepení na špejli

  - oblíbené písně, tance a hudebně pohybové hry dětí - volba dle dětí - sladění pohybu, zpěvu a rytmu

  - povídání o kamarádech, každý řekne, kdo je jeho největší kamarád a proč ho má rád - diskuse, prohlížení společných fotek během celého  školního roku, + video

  - diskuse nad prezentací - Sport - co rád dělám?

  - pracovní list pro předškoláky - tvary - přeškrtnutí shodného tvaru

  - spontánní hry a činností dětí

  Den dětí - 1.6. - inspirace z článku - Dobývání pevnosti skřítka Korálka - pevností skřítka bude malý skákací hrad, na kterém si budou moci děti na závěr zaskákat.

  Pobyt venku:

  - hry na novém hřišti

  - volné a spontánní hry dětí

  Pomůcky:

  CD, přehrávač, kabel, kužely, TVnářadí, knihy, encyklopedie, obrázky, špejle, lepidlo, izolepa, nůžky, čtvrtky, pastelky, voda, kelímky, štětce, tempery, klavír, noty, CD, IAT, pero, notebook, prezentace, pracovní listy, tužky, pomůcky na Den dětí - viz článek

  Doplňující programy a další aktivity:

  30. 5. - plavání 9. lekce

  1. 6. - den dětí na dvoře ZŠ a MŠ

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova