Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kdo má křídla a peří?

Stránka naposledy upravena 20:33, 25 Bře 2012 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc:   březen

  Týden:   26. 3. - 30. 3. 2012

  Třída:     Velká sluníčka

  Uč.:        Gondeková

  Dílčí vzdělávací cíle:

  • procvičení jemné motoriky
  • zpřesňování smyslového vnímání
  • rozvoj citového vztahu ke zvířátkům
  • osvojení si dovedností, které předcházejí čtení
  • rozvoj komunikativních dovedností
  • rozvoj hudebních dovedností
  • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách

  Vzdělávací nabídka:

  Motivace - básničkou od Františka Halase - Návrat - inspirace z článku Poslové jara

  - diskuse s dětmi nad obrazovým materiálem - různé druhy ptáků - způsob života ptáků, popis ptačího těla - práce s encyklopediemi

  - ptáci v písničkách - zpěv písní, taneček Vrabec a sýkorka, píseň Čáp

  - napodobování pohybu ptáků - ptačí let, skoky vrabce, kolébání káčátek

  - stavění ptačího hnízda z různého materiálu (stavebnice, provázky,...)

  - výroba zápichu do květináče - ptáček - kuřátko

  - pracovní listy na rozvoj zrakového vnímání a prostorových vztahů

  - říkadlo "Slepička"

   

  Pobyt venku:

  - sledování ptactva při vycházce

  - výroba hnízda z větviček a různých stébel trávy

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova