Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Já a můj domov - 4. týden

Stránka naposledy upravena 20:19, 30 Lis 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Měsíc: listopad Týden: 23. 11. - 27. 11. 2009 Třída: myšky Příjmení: Gondeková

  Téma: JÁ A MŮJ DOMOV

  Podtémata:

  Kde asi bydlím - umět rozeznat a poznat rozdíly mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat a umět je charakterizovat typickými znaky

  Co je vpravo, vlevo - nahoře a dole? - umět pojmenovat tyto pojmy + vpředu a vzadu, dokázat je prakticky používat

  Klíčové kompetence:

  - využívá dosavadních zkušeností, fantazii a představivosti

  - při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • PH "Domečky" s obručemi - Z hnizda do hnízda, Kvočna hledá hnízdo
  • manipulace s plyšáky (nácvik pojmů: vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu)
  • pracovní list prostorová orientace
  • grafomotorické cvičení "Od města k vesnici, od města k městu, maluji silnici, maluji cestu"
  • HPH z CD Elce pelce "Prašná brána"

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj tvořivosti
  • rozvoj poznatků a dovedností získané dojmy umět vyjádřit
  • MDS - 6. lekce
  • kol. logopedie č. 6
  • pracovní list "Domeček" - dokreslování chybějících částí
  • Pracovní list "Zvířecí domečky" - spojování čarou
  • poslech četby - pohádka Boudo, budko + dramatizace
  • společné povídání na téma obydlí zvířat a obydlí lidí (třídění a přiřazování)
  • říkadlo "Cesta"
  • omalovánky domečky

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj kooperativních dovedností
  • stavění našeho města na padáku z různých druhů stavebnic
  • stolní a společenské hry
  • pexeso, skládání puzzle
  • určování pojmů na vlastním těle (vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu)

  Dítě a společnost

  • seznamování se světem lidí, kultury a umění
  • malba "Můj domeček" s výtvarným materiálem dle výběru dětí
  • poslech pohádek k tématu obydlí
  • konstruktivní činnosti dětí - stavba domečku pro určité zvíře (hnízdo, bouda, nora, ...)

  Dítě a svět

  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije 
  • návštěva Městského divadla - "O kohoutkovi a slepičce"
  • návštěva významných budov našeho města Žatec
  • určování objektů pro bydlení lidí i zvířat

  Pobyt venku:

  - určovat různá obydlí

  - navštívit město - náměstí

  - volné a spontánní hry dětí

  - pozorovat měnící se okolí

   

  Pomůcky:

  klavír, noty, CD, 3x pracovní listy, židle, plyšáci, kniha - pohádka, příběhy, domeček, obruče, IT, notebook, říkadlo, padák, stavebnice, obrazový materiál, čtvrtky, výtvarný materiál

  Doplňující programy a další aktivity:

  23. 11. Drakiáda

  24. 11. focení dětí v MŠS v 10.00 hod

  25. 11. divadelní představení "O kohoutkovi a slepičce"

  26. 11. canisterapie v MŠS v 15.30

  27. 11. 1. hodina - Solná jeskyně v Lounech

  Fotografie dětí při jednotlivých činnostech:

   

  Naše město

  26112009.jpg

  26112009(001).jpg

  26112009(002).jpg

  26112009(003).jpg

  26112009(004).jpg

  26112009(005).jpg

  26112009(006).jpg

  26112009(007).jpg

  26112009(008).jpg

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

      

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 9

  SouborVelikostDatumAutor
   26112009(001).jpg
  Žádný popis
  357.72 kB20:20, 29 Lis 2009Michaela Gondeková
   26112009(002).jpg
  Žádný popis
  384.51 kB20:20, 29 Lis 2009Michaela Gondeková
   26112009(003).jpg
  Žádný popis
  384.57 kB20:22, 29 Lis 2009Michaela Gondeková
   26112009(004).jpg
  Žádný popis
  412.18 kB20:22, 29 Lis 2009Michaela Gondeková
   26112009(005).jpg
  Žádný popis
  376.79 kB20:22, 29 Lis 2009Michaela Gondeková