Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jaro už je tu - 5. týden

Stránka naposledy upravena 09:08, 29 Bře 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: březen/duben Týden: 29. 3. - 2. 4. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková

  Téma: JARO UŽ JE TU

  Podtémata:

  Mláďata - poznat, pojmenovat a rozlišit několik domácích a hospodářských zvířat a jejich mláďata

  Velikonoce- seznámit děti s tradicí a zvyky Velikonoc

  Klíčové kompetence:

  - chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodné

  - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky
  • modelování a vykrajování velikonočních vajíček a těl zvířátek
  • omalovánka Velikonoční slepička
  • velikonoční omalovánky
  • vyroba velikonočního zápichu do květináče 
  • opakování písně Já mám doma kvočnu
  • nová píseň - Slepičí taneček + pohybové ztvárnění (viz kniha Velikonoce - Dagmar Šottnerová)
  • pohybová hra - Na kvočnu a kuřátka (viz kniha Velikonoce)

   

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj receptivních jazykových dovedností (vnímání a naslouchání)
  • rozvoj paměti
  • kol. logopedie č. 14
  • rozhovor na téma Velikonoce (tradice a zvyky - zážitky dětí)
  • velikonoční říkadla a básně
  • pracovní list Vajíčka
  • pracovní list Velikonoce
  • velikonoční vajíčkové pexeso
  • sluchová hra "Kdo to ťuká" 
  • hádanky z knihy Velikonoce - D. Šottnerová

  Dítě a ten druhý

  • vytváření prosociálních postojů
  • kooperativní činnosti s obarzovým materiálem (vyhledávání obr. jara, mláďat a Velikonoc)
  • dramatizace pohádky Neposlušná kůzlátka - diskuse o situaci v pohádce, četba různých verzí pohádky

  Dítě a společnost

  • rozvoj společenského i estetického vkusu
  • výroba velikonočního přání (dle výběru dětí)
  • poslech četba o Velikonocích - následná diskuse 
  • říkadlo Slepička - Jan Čarek

  Dítě a svět

  • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou přírodou
  •  pozorování zvířat v přírodě
  • video pohádka Pat a Mat Velikonoční vajíčko
  • relaxace s prezentací o velikonocích

  Pobyt venku:

  - vnímat jarní přírodu

  - určovat domácí a hospodářská zvířata, která při vycházce potkáme

  - hry na zahradě MŠS, spontánní hry

  Pomůcky:

  pomlázka, obrazový materiál, klavír, noty, notebook, IT,modelína, podklady, pastelky, omalovánky, tužky, pracovní listy, kniha Velikonoce, barvy, šablony, lepidla, barevný papír, provázky, špejle

  Doplňující programy a další aktivity:

  29. 3. - Matějská pouť Praha a Mořský svět

  30. 3. - divadlo Žatec - Neposlušná kůzlátka