Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jaro už je tu - 2. týden

Stránka naposledy upravena 18:29, 11 Dub 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Měsíc: březen Týden: 8. 3. - 12. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková

  Téma: JARO UŽ JE TU

  Podtémata:

  Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období

  Cvičíme si jazýčky - aktivně při činnostech používá všechny druhy slov, dbát na gramatickou správnost

  Klíčové kompetence:

  - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

  - chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

  - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • překážková dráha (boj se zimou a hledání klíčů jara, každé dítě si za cvičení vyslouží jeden svazek klíčů)
  • grafomotorické cvičení klíč - jednotažka
  • pohybová hra - "Slunce, voda, blesk" (hra č. 77)
  • relaxace Sluníčko (děti leží na zemi ve tvaru sluníčka - hlavy mají u sebe, nohy jsou paprsky, slunce bude brzy vstávat proto pošle jeden paprsek, aby se podíval za obzor, zda už přichází den - dítě se prochází po třídě, když se dotkne dalšího dítěte, tak se stává paprskem a první dítě si lehá na své místo)

  Dítě a jeho psychika

  • posilování přirozených poznávacích citů
  • společným povídáním a nasloucháním druhého opakovat poznatky o jaru podle obrazového materiálu
  • kolektivní logopedie č. 13 a 14
  • říkadlo Zimo, táhni pryč - rytmická deklamace slov, určování počtu slabik ve slovech - práce se bzučákem, hledání shodných teček jako je počet slabik v daných slovech
  • odemykání jarní brány - logické myšlení - postupování v mapě podle toho, kdo dostal jaký svazek klíčů, každý se dopracuje k jedné barvě, podle barvy, každé dítě najde jeden symbol jara, který bude ukrytý někde ve třídě, který se bude lepit okolo (předkreslené) jarní brány, až budou okolo brány všechny symboly, bude brána odemčená a začne jaro !!!
  • řazení obrázků posloupnosti (děj na obrázku)

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj komunikativních dovedností a samostatného mluvního projevu
  • hra Zlatá brána
  • píseň Přišlo jaro - taneček ve dvojicích 
  • činnost ve skupinkách - společné povídání u jednoho obrázku (jaro) popisování situací a následná dramatizace nějaké části obrázku
  • sluchová hra - posílání zvuku po kruhu
  • pracovní list - slabikování
  • pracovní list na doma (spolupráce s rodiči)

  Dítě a společnost

  • rozvoj schopnosti projevovat se autenticky
  • artefiletická aktivita - se sadou obrázků, děti si vybírají obrázky vždy podle určitého kritéria (můj obrázek, který mě zastupuje - který se mi moc líbí - kterého se bojím - na kterém je jaro - kde jsou lidé, zviřata atd.), po výběru obrázků následuje s dětmi diskuse k tématu
  • hry z knihy - "Hry pro zvládání agresivity a neklidu" - Zdeněk Šimanovský

  Dítě a svět

  • rozvoj poznatků o základních přírodních jevech
  • prohlížení knih a encyklopedií, vyhledávání jarních obrázků a různých projevů počasí na obr. 
  • určování počasí (každý den), na nástěnném obrázku ve třídě otočit ručičkou na symbol počasí, který zrovna dnes je
  • jarní květinky na interaktivní tabuli

  Pobyt venku:

  - pozorovat změny v přírodě vlivem počasí, co vše je součástí přírody a co vytvořil člověk

  - pojmenovávat a povídat si o objektech, které při pobytu venku potkáme

  - hry na zahradě MŠS, spontánní hry

  Pomůcky:

  klavír, noty, rytmické nástroje, papírové klíče, provázky, tunel, lavička, kloboučky, horolezecká stěna, žebřiny, kameny, stopy, míče, IT, notebook, nástěnný obraz s počasím, knihy, encyklopedie, časopisy, obrázky jara, obrazový materiál,  brána, symboly jara v obálkách, mapa k jaru, barvy ťupací, lepidla, bzučák, říkadlo, rytmické nástroje, kol. log. pracovní listy, grafom. cvičení - jednotažka - klíč,

   

  Doplňující programy a další aktivity:

  12. 3. - planetárium Most - Fascinující příběhy jarní oblohy

   

  Obrázky, které vyvolávají v dětech strach

  Strach.jpg

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

   

  Obrázky, které dětem přijdou veselé

  Veselé.jpg

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

   

  Obrázky, které dětem připadají zvláštní

  Zvlastní.jpg

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

            

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   Strach.jpg
  strach
  346.02 kB18:25, 11 Dub 2010Michaela Gondeková
   Veselé.jpg
  veselé
  316.74 kB18:25, 11 Dub 2010Michaela Gondeková
   Zvlastní.jpg
  zvláštní
  372.66 kB18:25, 11 Dub 2010Michaela Gondeková