Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jaro už je tu - 3. týden a 4. týden

Stránka naposledy upravena 18:49, 11 Dub 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Měsíc: březen Týden: 15. 3. - 19. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková

  Téma: JARO UŽ JE TU

  Podtémata:

  Ach ty barvy - cvičit rozeznávání a rozlišování barev

  Počítáme - umět vytvořit číselnou řadu, rozkládat a sjednocovat soubor předmětů na skupiny a určovat počet

  Klíčové kompetence:

  - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů

  - využívá svých dosavadních zkušeností, fantazii a představivost, hledá různé možnosti a varianty

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj pohybových a praktických dovedností
  • hra s padákem "Černá díra" 
  • cvičení v hale s barevnými předměty (balanční kameny, obruče, čepečky - pojmenování barev, počítání předmětů)
  • vystřihování různých tvarů na barevném papíře, dle výběru dětí
  • písně, ve kterých se vyskytuje název nějaké barvy (Př. Travička zelená, Maluje jablíčko, atd.) a ve kterých počítáme (Př. Jedna dvě, Beruška, atd.) 
  • dotváření naší krabice na třídění papíru – lepením kousků modrých barevných papírů

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj řečových schopností a elementárních poznatků
  • procvičování barev
  • kol. logopedie č. 14
  • říkadlo "Přijel kmotr" (viz kniha Tóny jara - Eva Jenčková)
  • prezentace na IT - Barvy přiřazování
  • pexeso s barvami - Barevně
  • pracovní list Deštník

  Dítě a ten druhý

  • posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem
  • hadí rozpočitadlo "Had leze z díry" (pohybové ztvárnění - viz kniha Tóny jara, Eva Jenčková, rytmizace, melodizace)
  • malba rukou na jeden arch papíru ve dvojicích (popř. trojicích) podle výběru barvy (tím budou utvořeny skupinky
  • hra kvarteto
  • Vybarvovaná - hra ve dvojicích

  Dítě a společnost

  • rozvoj estetického vkusu
  • malba provázkem namočeným v barvě (popř. položení na papír, zavření do knihy a vytažení provázku ven)
  • zkoumání míchání barev - abstraktní obrázky
  • četba pohádky Červená Karkulka (diskuse o pohádce, vyprávění pohádky zpaměti, dramatizace, řazení obrázků posloupnosti děje pohádky)

  Dítě a svět

  • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
  • diskuse o třídění odpadu
  • ekopexeso - třídění odpadu
  • třídění obrázků pexesa k obr. popelnic na tříděný odpad

  Pobyt venku:

  - určovat a poznávat barvy v přírodním prostředí a v okolí MŠS

  - určovat počty objektů

  - hry na zahradě MŠS, spontánní hry

  Pomůcky:

  padák, míče, balanční kameny, čepečky, obruče, barevné papíry, lepidlo, nůžky, obrazový materiál, kol. logo., kniha Tóny jara - Eva Jenčková, rytmické nástroje, velký arch papíru, barvy, čtvrtky, štětce, tempery, vodovky, provázky, kniha, ekopexeso, obrázky k tématu třídění odpadu, kvarteto, pracovní listy, herní plánek na vybarvovanou, hrací kostka, obrazový materiál k pohádce Červená Karkulka, kniha

  Doplňující programy a další aktivity:

  15. 3. - knihovna Žatec

   

  Společná malba obrázků a následná diskuze

  25032010(001).jpg

  25032010(002).jpg

  25032010(003).jpg

  25032010(005).jpg

  25032010(007).jpg

  25032010(008).jpg

  25032010(009).jpg

  25032010(010).jpg

  25032010.jpg

  Obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

      

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 9

  SouborVelikostDatumAutor
   25032010(001).jpg
  Žádný popis
  305.86 kB18:32, 11 Dub 2010Michaela Gondeková
   25032010(002).jpg
  Žádný popis
  270.49 kB18:32, 11 Dub 2010Michaela Gondeková
   25032010(003).jpg
  Žádný popis
  343.24 kB18:32, 11 Dub 2010Michaela Gondeková
   25032010(005).jpg
  Žádný popis
  349.46 kB18:35, 11 Dub 2010Michaela Gondeková
   25032010(007).jpg
  Žádný popis
  342.43 kB18:35, 11 Dub 2010Michaela Gondeková