Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Barvy kolem nás - 3. týden

Stránka naposledy upravena 16:09, 25 Říj 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc : říjen    Týden: 19. 10. - 23. 10. 2009    Třída: myšky    Jméno: Gondeková

  Téma: BARVY KOLEM NÁS

  Podtémata:

  Malíř a jeho barvy - podnítit děti k rozhodování ve výběru barev typických pro dané téma

  Červená, žlutá, zelená - co ta barva znamená - uvést děti do problematiky dopravy

  Klíčové kompetence:

  - experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů

  - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj pohybových dovedností
  • HPH Raketa, Vláček, Kolo, Letadlo, Motory
  • PH Na auta
  • píseň Vláček a pohybové ztvárnění
  • grafomotorická cvičení - dopravní prostředky na IT
  • kol. logo. č. 4

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
  • poslech pohádky "Červená Karkulka"
  • řazení obrázků posloupnosti
  • dramatizace pohádky - dětské muzikály - Karkulka
  • báseň Barvičky
  • MDS - 5. lekce
  • diskuse o dopravních prostředcích s obrazovým materiálem
  • třídění obrázků (silnice, voda, koleje, vzduch)
  • dramatizace dopravní situace
  • pracovní list "Dopravní prostředky"
  • sestavování barevné kompozice - náš barevný svět - povídání barviček

  Dítě a ten druhý

  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
  • ztvárnění (kresbou nebo malbou) určité dopr. situace
  • kooperativní činnosti ve dvojicích - společný semafor z obručí a barevné stavebnice

  Dítě a společnost

  • rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí (spolupracovat, spolupodílet se)
  • poslech CD zvuky a ruchy z dopravy - poznávání zvuků dopravních prostředků
  • práce s barvou - imaginace - výtvarná činnost (barevná imaginace + setkávání prostřednictvím barvy)

  Dítě a svět

  • vytváření a rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
  • seznámení dětí se zásadami bezpečnosti v dopravě
  • prohlížení knih a časopisů
  • čtení dopravních příběhů o dětech
  • nácvik orientace v dopravním ruchu

  Pobyt venku:

  - pozorovat a umět zhodnotit dopravní situace venku na ulici

  - určovat barvy v okolí MŠS

  - sledovat přírodní jevy a proměny

  - hry na zahradě MŠS, spontánní hry

   

  Pomůcky:

  CD, praporky, obruče, CD, noty, notebook, IT, obrazový materiál, pohádka O Karkulce + CD, dopravní vesty, terčík, hračky, stavebnice, papíry, čtvrtky, barvy, pastelky, arch papíru, sešívačka, časopisy, knihy, MDS, pracovní listy

  Doplňující programy a další aktivity:

  21. 10. - plavání - 7. lekce

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 6

  SouborVelikostDatumAutor
   19102009(001).jpg
  povídání barviček
  363.74 kB16:24, 25 Říj 2009Michaela Gondeková
   19102009(004).jpg
  jak si barvičky povídaly
  370.33 kB16:10, 25 Říj 2009Michaela Gondeková
   19102009(009).jpg
  náš barevný svět
  184.91 kB18:08, 25 Říj 2009Michaela Gondeková
   19102009(011).jpg
  barevná kompozice
  199.78 kB18:11, 25 Říj 2009Michaela Gondeková
   21102009(004).jpg
  semafor
  249.31 kB18:11, 25 Říj 2009Michaela Gondeková
   22102009(001).jpg
  barevné setkávání
  161.16 kB18:14, 25 Říj 2009Michaela Gondeková