Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Mláďátka

Stránka naposledy upravena 10:17, 11 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Téma:     „Život kolem nás“                                  Podtéma:       „Mláďátka“
   

   

  Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené, pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat, orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí).
   

   

  Vzdělávací nabídka
  Dílčí cíle
  DP
  ·         KK: Komentování zážitků z víkendu
  ·         Pohádka „O pejskovi a kočičce“
  ·         KK: Povídání si o ději pohádky (líbí-nelíbí)
  ·         Logopedická říkanka „Žába“
  ·         KK: Které mláďátko patří ke zvířátku?
  -rozvoj řečových schopností
  -r. a kultivace prožívání, cítění
  -rozvoj tvořivého myšlení
  -zapamatovat si krátký text
  -vytváření základů pro práci s informacemi  
   
  ·         Otiskování rukou do tvaru kočičky na velký kartón
  ·         Zažehlování vosku do plátna (zvířátko)
   
  ·         Výroba akvária z kartónové krabice
  -rozv. tvořivého sebevyjádření
   
  - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností
   
  ·         DH: „Poznej, kdo chybí“
   
  ·         DH: Smyslová hra „Na louce“
  ·         Přímivá cvičení
  ·         PH: „Opičí dráha“
   
  ·         Dechová cvičení
  -rozvoj kooperativních dovedností a postřehu
  - rozvoj a užívání všech smyslů
  -uvědomění si vlastního těla
  -rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  -ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
   
  ·         Rytmizace slov vytleskáváním názvů zvířátek
   
  ·         Vzpomeň si na písničku o zvířátkách
  ·         Poznej zvířátko v hudbě
  ·         Taneček“Mravenčí ukolébavka“
  -rozvoj vnímání, naslouchání a neverbálního vyjadřování
  -rozvoj zájmu o hudební formy
  -rozvoj hudebního projevu
  -rozvoj hudebně-pohybových dovedností
   
  ·         Pracovní listy - poznej rozdíly v obrázcích
            Omalovánky k tématu
  ·         Stavebnice:“Postavme si farmu“
  ·         Tvořivá hra na obchod se zvířátky
  -rozvoj grafomotoriky a postřehu
  -rozvoj jemné motoriky
  -r. samostatnosti a kooperace
  -samostatnost, tvořivost
   
   
  Logopedická říkanka „Žába loupežník“
  Žába leží v kaluži, má veliký žal, měla velkou žížalu, tu ji žabák vzal.
  Žába leží v kaluži, pláče ze žalu, že má žabák v žaludku její žížalu.
   
  Dramatická hra „Poznej, kdo chybí“
  Postřehová hra
  Děti si určí, jaké budou zvířátko. Jedno dítě pošleme za dveře. Ostatní děti, které zůstanou ve třídě, si určí mezi sebou jednoho, který se schová třeba za zástěnu. Dítě, které bylo za dveřmi, se pak snaží uhodnout, jaké zvířátko nám ze třídy (louky) zmizelo. „Já jsem Honzík mravenec a chybí tady na louce Anička motýlek“. Hra pokračuje dále až do prostřídání všech dětí.
   
  Smyslová hra „Na louce“
  Děti se rozestaví po třídě a budou kývavými pohyby předvádět trávu ve vánku. Na jednu stranu louky postavíme jedno dítě jako sluníčko a na druhou stranu dítě zastupující nějaké zvířátko. Tomuto dítěti zavážeme oči a sluníčko na něj volá, např.:“mravenečku, pojď za mnou“ a takto ho navádí přes pole. Děti, které předvádějí stébla trávy, mohou pohyby doprovázet i šuměním anebo různými zvukovými doprovody.
   
  Pohybová hra: „Opičí dráha“
  Děti vybíhají ze startu po určené trase, na které plní na stanovištích určité úkoly (stanoviště: běh po schodech, hod  do dětského basketbalového koše, průlez průlezkou, sjezd po skluzavce, slalom mezi kuželkami, kopnout míč do brány, podlézt, přelézt a přeskočit překážku atp.), doběhnutí do cíle. Tuto hru lze hrát v místnosti i venku, dle toho je třeba připravit stanoviště, která lze obměňovat a uzpůsobovat věku dětí a možnostem MŠ. Velmi oblíbená soutěživá hra i u malých dětí. U starších je možné stopovat čas a rozdávat diplomy. Učitelka musí dbát na zvýšenou bezpečnost!
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova