Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Život kolem nás

Stránka naposledy upravena 10:56, 11 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

   

   

  Téma:     „Život kolem nás“                                  Podtéma:       „Každý jsme jiný“
   

   

  Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené, pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat, orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí).
   

   

  Vzdělávací nabídka
  Dílčí cíle
  DP
  ·         KK: Komentování zážitků z víkendu
  ·         Pohádka „O bílé laňce“
  ·         Práce s textem (viz. Pohádka), vnímání dobra, zla
  ·         Říkanka „Včelka a její kamarádi“
  ·         KK: Povídání o zimě a jejích specifikách
  -rozvoj řečových schopností
  -r. a kultivace prožívání, cítění
  -rozvoj tvořivého myšlení
  -zapamatovat si krátký text
  -vytváření základů pro práci s informacemi  
   
  ·         „Co rád děláš s kamarády“  (technika vyškrabávan tuš)
  ·         Vystřihování pexesa
   
  ·         Závěsná lampička (sklenice od zavařeniny, čajová svíčka, drátek)
  -rozvoj jemné motoriky
   
  - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností
   
  ·         DH: „Běh životem“
  ·         Pocitová hra: „Poznej kamaráda“
  ·         Cvičení s hudbou (jednoduchá choreografie)
  ·         PH: „Probíhaná“
  ·         Protahovací cviky s malými míčky
  -uvědomění si vlastního těla
  - rozvoj a užívání všech smyslů
  -uvědomění si vlastního těla
  -rozvoj postřehu a obratnosti
  -ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
   
  ·         Rytmizace slov (K tématu týdne)
   
  ·         Nová písnička „Na jaře“
  ·         Opakování známých písní k tématu
  ·         Hud. Hra.“ Dejme hlavy dohromady“
  -rozvoj vnímání, naslouchání a vyjadřování
  -rozvoj zájmu o hudební formy
  -vytv. pozitiv. vztahu k hudbě
  -rozvoj kooperace a respektu
   
  ·         Pracovní listy (dokresli kamaráda)
  ·         Omalovánky (řemesla)
  ·         Volná hra u stolečku (stolní hry, stavebnice)
  ·         Barvení skořápek (potravinářské barvy), příprava  na výtvarnou činnost
  ·         Spočítej a vybarvi chlapečky
  -rozvoj grafomotoriky
  -rozvoj jemné motoriky
  -r. samostatnosti a kooperace
  -rozvoj estetického vkusu
   
  -osv. pozn. o znak. systémech
   
   
  Pohádka „O bílé laňce“ František Hrubín, Špalíček pohádek.
  Říkanka: Včelka a její kamarádi na louce
  Včelka z květu na květ poletuje. S mnoha kamarády se seznamuje. Pozná strýčka čmeláka,
  Co ho jetel přiláká. Pozná luční koníky, Co přeskočí chodníky.
  Cvičení s hudbou: Jednoduchá choreografie tj. pohybové ztvárnění textu písniček autorů Svěráka a Uhlíře.
  Pocitová hra: „Poznej kamaráda“ Děti stojí v kruhu a jedno dítě uvnitř má zavázané oči. Pak se párkrát v kruhu zatočí a jde jedním směrem. Dítě, na které narazí, se snaží poznat po hmatu.
  Pohybová hra: Probíhaná:  Děti stojí připravené v zástupu. Učitelka začne kroužit dlouhým švihadlem, jehož druhý konec má připevněn k žebřinám, stromu ve výši svého pasu. Děti jedno za druhým podbíhají. Zpočátku dává učitelka dětem povel k vyběhnutí, později děti vybíhají samy podle vlastního odhadu.
  Dramatická hra: Běh životem: Chůze od prvních krůčků dítěte až po stáří: Od určeného místa, čáry vyjde celá skupina najednou, všichni společně by měli projít konkrétními vývojovými fázemi člověka představovanými "chůzí" ("příběh" plyne od raného dětství do pozdního stáří). Děti mají na splnění úkolu jistý vzdálenostní úsek.
   
   
   
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova