Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Přesměrováno z Sborovna/3Tematicke plany/2.Zpracovane tematicke plany/Mediální výchova 8,9

Mediální výchova 8/9

Stránka naposledy upravena 11:22, 22 Srp 2009 uživatelem Svatopluk Mareš
  Obsah
  Žádné titulky

  Průřezové téma Mediální výchova jako předmět v 8. nebo 9. ročníku.

   

  Tematický plán – Mediální výchova II. stupeň
  8. / 9. ročník
  měsíc
  téma
  učivo, očekávané výstupy
  září
  Mediální sdělení
  mediální sdělení
  zpráva
  kritické myšlení a vnímání mediálního sdělení
  seriózní X bulvární zpráva
  říjen
  Tým
  základy práce v týmu
  role v týmu a jejich naplňování
  plánování
  listopad
  Mám svůj názor
  interpretace vztahu mediálního sdělení a reality
  prvky faktického a fiktivního sdělení
  stereotypy ve sdělení
  vyjádření vlastního názoru, obhajoba
  respektování jedince a názorů ostatních
  prosinec
   
  Správná zpráva
  stavba mediálního sdělení
  osnova
  sestavení zprávy (cílová skupina)
  zpravodajství
  leden
  Reklama
  vnímání autora mediálních sdělení
  význam slov a jejich kombinace
  kombinace slov, obrazů a zvuků
  prvky záměrné manipulace
  únor
  Média a JÁ
  fungování a vliv médií ve společnosti
  zdroje informací i kvalitní zábavy
  plánování a kvalitní naplňování volného času
  březen - duben
  Mediální komunikace
  tvorba mediálního sdělení
  věcně správná a vhodná sdělení
  vhodné výrazové prostředky
  etika, morální postoj
  rozvíjení komunikačních schopností
  veřejný projev
  formulování a prezentování názorů a postojů
  květen - červen
  Realizační tým
  práce v realizačním týmu
  kooperace a komunikace v týmu
  plánování, časový harmonogram
  zodpovědnost za společnou práci
  celoročně
  Obsah tvorby
  Prezentace vlastní tvorby
  Mediální technika
  Práce s informačními zdroji
  Práce v týmu
  obsah sdělení ve vlastní i cizí tvorbě
  prezentace vlastní tvorby
  využívání dostupné multimediální techniky

  Náměty na hodiny Mediální výchovy:

  http://dum.rvp.cz/materialy/spravna-zprava.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/reklama-...upte-to-2.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/reklama-...ekupte-to.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/redaktori.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/logo-firmy.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/muj-profil.html

  Kolekce materiálů Školní časopis:

  http://dum.rvp.cz/kolekce/30017.html

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   MV89.doc
  Žádný popis
  36 kB06:52, 22 Srp 2009Svatopluk Mareš