Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Svět práce – Volba povolání

Stránka naposledy upravena 10:50, 30 Pro 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  TEMATICKÝ PLÁN: Volba povolán í

  Výstupy RVP

  (Svět práce)

   

  Žák

  Tematický celek

  (Svět práce)

  Učivo

  Školní výstupy

   

  Žák devátého ročníku

  Období

   

  •  se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí

   

   

   

    

  •  využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání

   

   

   

   

  •  posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  •  prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

   

   

   

   

  TRH PRÁCE

  (Informační základy pro volbu povolání)

   

   

    

   

  MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ  I

  (Možnosti absolventa základní školy)

   

   

    

   

  VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE

  (Sebepoznání, rozhodování, akční plánování)

   

   

   

   

   

  MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ  II

  (Orientace v důležitých profesních informacích)

   

    

   

  ZAMĚSTNÁNÍ

  (Adaptace na životní změny, rovnost příležitostí na trhu práce)

   

   

   
   

  PODNIKÁNÍ

  (Svět práce a dospělosti)

   

  Druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností, kvalifikační, zdravotní a osobností požadavky

    

  Náplň učebních a studijních oborů, zdroje informací a poradenské služby

   

   

    

   

   

  Vlivy na volbu profesní orientace, sebepoznání: schopnosti, dovednosti, znalosti a postoje, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti, sebehodnocení

    

   

   

  Náplň učebních a studijních oborů, vyhláška MŠMT o přijímacím řízení, tiskopis přihlášky na střední školu, zdroje informací a poradenské služby

   

   

  Způsoby hledání zaměstnání, typy životopisů, pohovor u zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, profesní kodexy

   

   
   

  Nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání, předpoklady a podmínky ke zřízení živnosti, oprávnění k provozování živnosti

   

  • přednese krátký referát o povolání rodičů, v něm  jednoduše charakterizuje pracoviště, pracovní činnosti, prostředky a objekty

   

  • zpracuje přehled základních informací o vybraném oboru na konkrétní střední škole
  • (IT – vyhledávání informací)

   

   

  • připraví akční plán možností vlastního rozvoje na základě analýzy svých silných a slabých stránek
  • (OSV, Výchova ke zdraví  – sebepoznání)

   

   

   

  • vyplní vzor tiskopisu přihlášky na střední školu
  • (ČJ – tiskopisy)

   

   

    

  • sestaví vlastní strukturovaný životopis a napíše motivační dopis firmě podle vlastního profesního zaměření (ČJ – životopisy, úřední dopisy)

   

   

  • vypracuje „corporate identity“ fiktivní firmy pracující v oblasti vlastního profesního zaměření (MV– tvorba mediálního sdělení)

  ZÁŘÍ / ŘÍJEN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  LISTOPAD / PROSINEC

   

   

   

   

   

    

   

  LEDEN / ÚNOR

   

   

   

   

   

   

  BŘEZEN / DUBEN

   

   

   

   

    

   

  KVĚTEN / ČERVEN

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   Tematický plán Volba poolání 9.doc
  Žádný popis
  44.5 kB12:19, 29 Pro 2010Mgr. Zdeněk Sotolář