Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

2. stupeň

Stránka naposledy upravena 12:12, 23 Srp 2009 uživatelem Svatopluk Mareš
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Tematický plán – Výtvarná výchova II. stupeň
  6. ročník
  měsíc
  téma
  učivo, očekávané výstupy
  září – říjen
  Hrátky s barvou
   
  malba
  míchání barev
  vlastnosti barev
  experimentální tvorba
  objem
  světlostní kvality
  podobnost, kontrast
  rozvoj fantazie
  vyjádření smyslového vnímání
  listopad – prosinec
  Linie
   
  kresba
  stopy různých materiálů
  podobnost, kontrast
  leden – únor
   
  Grafika
  tisk
  otiskování
  březen - duben
  Modelování
  prostorové objekty
  vystřihování
  ker. hlína
  muchláže
  květen - červen
  Prostor
  prostorové vyjadřování
  objem
  manipulace s objekty
  celoročně
  Obsah tvorby
   
  Prezentace vlastní tvorby
  obsah sdělení ve vlastní i cizí tvorbě
  proměny komunikačního obsahu
   
  komunikační účinky a jejich ověřování
   
  7. ročník
  měsíc
  téma
  učivo, očekávané výstupy
  září – říjen
  Hrátky s barvou
   
  malba, akční tvar malby
  vlastnosti barev
  experimentální tvorba
  kombinace a proměny prvků v ploše
  objem
  světlost
  vyjádření smyslového vnímání
  listopad – prosinec
  Linie
   
  kresba
  stopy různých materiálů
  kombinace a proměny prvků v ploše
  leden – únor
   
  Grafika
  tisk
  otiskování
  březen - duben
  Modelování
  prostorové objekty
  vystřihování
  ker. hlína
  muchláže
  kombinace a proměny prvků v prostoru
  květen - červen
  Prostor
  prostorové vyjadřování
  objem
  kombinace a proměny prvků v prostoru
  proporční a vzdálenostní vztahy
  celoročně
  Obsah tvorby
   
  Prezentace vlastní tvorby
  obsah sdělení ve vlastní i cizí tvorbě
  proměny komunikačního obsahu
  komunikační účinky a jejich ověřování
  8. ročník
  měsíc
  téma
  učivo, očekávané výstupy
  září – říjen
  Pravěk
   
  linie
  tisk
  vyškrabování
  kresba
  malba
  modelování – jednoduché objekty
  prezentace vlastní tvorby
  dějiny umění
  listopad – leden
  Románský sloh
  Gotický sloh
   
  ruční papír
  vitráž
  deskové malířství
  únor - duben
   
  Renesance
  sgrafito – vyškrabávání
  modely – prostorové objekty
  masky
  otiskování
  květen - červen
  Baroko
  prostorové vyjadřování
  objem
  masky
  oděv, kostým
  celoročně
   
  obsah sdělení ve vlastní i cizí tvorbě
  prezentace vlastní tvorby
  dějiny umění
  komunikační účinky a jejich ověřování
  proměny komunikačního obsahu
  záměr a výsledek tvorby
  9. ročník
  měsíc
  téma
  učivo, očekávané výstupy
  září – leden
  Moderní umění
   
  malba
  kresba
  grafika
  fotografie
  3D vyjadřování
  multimediální technologie
  digitální média a umění
  únor - květen
  Současné umění
   
  malba
  kresba
  grafika
  fotografie
  3D vyjadřování
  multimediální technologie
  digitální média a umění
  celoročně
   
  obsah sdělení ve vlastní i cizí tvorbě
  prezentace vlastní tvorby
  dějiny umění
  komunikační účinky a jejich ověřování
  proměny komunikačního obsahu
  záměr a výsledek tvorby
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   VV2st.doc
  Žádný popis
  58 kB06:04, 22 Srp 2009Svatopluk Mareš