Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

7. ročník

Stránka naposledy upravena 12:09, 23 Srp 2009 uživatelem Svatopluk Mareš
  • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.
Obsah
Žádné titulky

 

Tematický plán – Český jazyk
7. ročník
 
měsíc
téma
učivo, očekávané výstupy
září – říjen
 
Opakování učiva 6. ročníku
 
 
Význam slova
slova jednoznačná, mnohoznačná
synonyma, homonyma
slova citově zabarvená, odborné názvy
S:
Řády a pravidla
pravidla slušného chování
pravidla pro komunikaci
pravidla pro kooperativní činnosti
pravidla pro hodnocení
Komunikace
Jednoduché komunikační žánry
komunikace
vzkaz, zpráva, oznámení
obsah sdělení
mediální sdělení
L:
Můj domov
národ
kulturní dědictví
nejstarší česká literatura
chorál, kronika
listopad – prosinec
 
Tvoření slov
obohacování slovní zásoby
tvoření slov –odvozování, skládání, zkracování
odvozování podstatných a přídavných jmen
odvozování sloves
S:
Výtah a výpisky
hlavní myšlenky a důležité údaje
výstižné a stručné vyjádření
poznámka, heslo
Popis
popis uměleckého díla
popis předmětu
popis pracovního postupu
L:
Odkud a kam…
bible
báje, mýty
pověsti
leden – únor
 
 
Tvarosloví
skloňování zájmena jenž
podstatná jména
přídavná jména
slovesa – slovesný rod, čas
S:
Vypravování
kompozice vypravování
dějová posloupnost
jazykové prostředky vypravování
L:
Bylo, nebylo
pohádka
březen - duben
 
Tvarosloví
příslovce
příslovečné spřežky
stupňování příslovcí
 
Skladba
druhy vět
podmět a přísudek
S:
Líčení
líčení krajiny
Charakteristika
vlastnosti a schopnosti jedince
temperament
L:
Ve zvířecím zrcadle
bajky
O zvířatech a lidech
příběhy o zvířatech
květen - červen
 
Skladba
rozvíjející větné členy
druhy vedlejších vět
S:
Deník
denní události, postup práce
osobní dojmy a zážitky
 
 
Životopis
životopis
fakta
osobní dotazník
Žádost
vhodné vyjadřovací prostředky
formulace
L:
O sobě navzájem
deník
vlastnosti, charakteristika
jedinec a společnost
O lidech a robotech
 
celoročně
 
Jazykověda
Jazykové příručky
Pravidla českého pravopisu
slovník, slovníkové heslo
Pravopis
shoda podmětu s přísudkem
koncovky podstatných a přídavných jmen
psaní velkých písmen
S:
Projev psaný
Projev mluvený
členění projevu
úseky, pauzy, tempo řeči, správné dýchání
výslovnost
L:
Můj deník
prezentace přečtené knihy
 
Učebnice:
Krausová Z., Teršová R.; Český jazyk 7 (pro ZŠ a víceletá gymnázia) – FRAUS, 2004
Lederbuchová L., Beránková E.; Čítanka 7 (pro ZŠ a víceletá gymnázia) – FRAUS, 2004
Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

Soubory 1

SouborVelikostDatumAutor
 CJ7Fraus.doc
Žádný popis
66.5 kB05:56, 22 Srp 2009Svatopluk Mareš