Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

ŠVP - Svět kolem nás v ročním období

Stránka naposledy upravena 17:21, 22 Srp 2009 uživatelem Michaela Gondeková
    Obsah
    Žádné titulky

     

    Školní rok 2008/2009
    ŠVP
     
    SVĚT KOLEM NÁS V ROČNÍM OBDOBÍ
     
     
    Témata                                                           Podtémata
    Záměry
     
    Integrovaný blok - PODZIM
    1. Vítáme vás ve školce
    -seznámit děti s prostředím MŠ
    -naučit znát své jméno, značku a jména
    ostatních dětí ve třídě
    -naučit správně používat pomůcky
    -seznámit s různými druhy zvířat
     
    Výlet po třídě
    Ach ta jména
    S radostí jde všechno lépe
    Druhy zvířat – louka, les, pole
     2. Barvy kolem nás
    -ověřit znalosti dětí o podzimní přírodě
    -naučit pojmenovat a rozlišovat barvy
    -podnítit děti k rozhodování mezi barvami
    -uvést děti do problematiky dopravy
    Co se děje kolem nás
    Barevný svět kolem nás
    Malíř a jeho barvy
    Červená, žlutá, zelená – co ta barva znamená
     3. Já a můj domov
    -vzbudit v dětech vědomí příslušnosti k rodině
    -vést děti k tomu, aby uměly rozeznat rozdíly
    mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat
    -podnítit děti v tom, aby si uvědomovaly,
    že jsme lidé
    -naučit pojmy:vpravo, vlevo, nahoře, dole
    Co je to doma
    Kde asi bydlím
    Jaký jsem
    Co je vpravo, vlevo-nahoře, dole….
    Integrovaný blok - ZIMA
    4. Cvičíme si prstíky
    -seznámit děti s různými tvary
    -zdokonalit u dětí techniku stříhání,
    nalepování a rozvoj jemné motoriky
    -vést k vhodnému využití konstruktivních
    stavebnic
    -probudit v dětech tvořivost a představivost
    Různé tvary
    Stříháme, lepíme, mačkáme, muchláme, modelujeme
    Co si postavíme
    Těšíme se na Vánoce
     5. Pohádková zima
    -prověřit zda děti umí rozlišovat hl. znaky
    ročních období a jejich vztah k počasí (zima)
    -pozorovat zvěř v zimní přírodě
    -využívat sněhu a ledu při volných hrách
    v přírodě
    -seznámit děti s různými druhy zim. sportů
    Zima kolem nás
    Zvířata v zimě
    Zimní sněhová dobrodružství
    Zimní sporty
     6. Smích a zábava při hrách ve třídě
    -cvičit rozeznávání a rozlišování barev
    -umět využívat při hrách různé druhy
    stavebnic a hraček
    -poučit se o lékařích
    -poučit se o nakupování
    -vést k umění, naslouchat, poznávat vlastnosti
    postav a jejich rozdíly
     
    Ach ty barvy
    A co si dnes postavíme?
    Jaké je to u lékaře
    Nakupování
    Povídám, povídám pohádku
    Integrovaný blok - JARO
    7. Jaro už je tu
    -prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě
    v jarním období
    -naučit, že zvířata se starají o svá mláďata a
    umět poznat, pojmenovat a rozlišit několik
    domác. a hospod. zvířat a jejich mláďata
    -procvičovat používaní všech druhů slov a dbát
    na gramatickou správnost
    -seznámit děti s ochočenými zvířaty žijícími
    v domácím prostředí a hospodářskými
    Jak vypadá jaro
    Mláďata
    Cvičíme si jazýčky
    Naše oblíbená domácí zvířat
     8. Zkoumáme svět zvířat
    -seznámit děti s živočichy žijícími v trávě
    -seznámit děti s živočichy žijícími ve vodě
    -seznámit děti s ptáky
    -seznámit děti s exotickými zvířaty a zvířaty
    žijícími v ZOO
    -seznámit děti s tradicemi a zvyky Velikonoc
    Co se děje v trávě
    Ryby, rybky, rybičky
    Mám křídla a peří
    Jsme v ZOO
    Velikonoce
     9. Pozorujeme svět rostlin
    -naučit znát zákl.podmínky, které potřebují
    rostliny k růstu, umět pojmenovat některé
    zahradní, luční a pokojové květiny
    -seznámit děti s tím, že stromy jsou živé,
    hezky s nimi zacházet, rozlišit listnaté a
    jehličnaté
    -seznámit děti se svátkem matek
    Květy jara
    Stromy a já
    Ovoce a zelenina
    Den matek
    Integrovaný blok - LÉTO
    10. Co vše už víme . . . ?
    -upevňovat pojmy včera, dnes a zítra
    -procvičovat paměť a vizuální schopnost
    -podporovat přirozený hudebně-pohybový
    projev
    -rozvíjet možnosti těla, zdokonalovat hrubou
    motoriku, smyslové vnímání a jednání dle pokynů
    Včera, dnes a zítra
    Jaký je náš den
    Co umí moje tělo
    Zábava a hry venku
    11. Léto ve školce
    -otužovat děti vodou, sluncem a vzduchem
    -rozvíjet obratnost a odvahu a dětí, procvičovat sportovní chůzi, orientaci v prostoru a zdolávání a překonávání překážek
    -prohlubovat a rozšiřovat poznatky dětí o letním období
    -rozvíjet kolektivní vztahy dětí při společenských činnostech,
    uspokojovat potřeby dětí a jejich přání při různých činnostech
     
    Otužování
    Chodíme, běháme, skáčeme
    Léto
    Hrajeme si
    Klíčová slova (Upravit)
    • Žádná klíčová slova

    Soubory 0

     

    Komentáře

    K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.