Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

ŠVP - Svět kolem nás v ročním období

Stránka naposledy upravena 16:21, 22 Srp 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Školní rok 2008/2009
  ŠVP
   
  SVĚT KOLEM NÁS V ROČNÍM OBDOBÍ
   
   
  Témata                                                           Podtémata
  Záměry
   
  Integrovaný blok - PODZIM
  1. Vítáme vás ve školce
  -seznámit děti s prostředím MŠ
  -naučit znát své jméno, značku a jména
  ostatních dětí ve třídě
  -naučit správně používat pomůcky
  -seznámit s různými druhy zvířat
   
  Výlet po třídě
  Ach ta jména
  S radostí jde všechno lépe
  Druhy zvířat – louka, les, pole
   2. Barvy kolem nás
  -ověřit znalosti dětí o podzimní přírodě
  -naučit pojmenovat a rozlišovat barvy
  -podnítit děti k rozhodování mezi barvami
  -uvést děti do problematiky dopravy
  Co se děje kolem nás
  Barevný svět kolem nás
  Malíř a jeho barvy
  Červená, žlutá, zelená – co ta barva znamená
   3. Já a můj domov
  -vzbudit v dětech vědomí příslušnosti k rodině
  -vést děti k tomu, aby uměly rozeznat rozdíly
  mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat
  -podnítit děti v tom, aby si uvědomovaly,
  že jsme lidé
  -naučit pojmy:vpravo, vlevo, nahoře, dole
  Co je to doma
  Kde asi bydlím
  Jaký jsem
  Co je vpravo, vlevo-nahoře, dole….
  Integrovaný blok - ZIMA
  4. Cvičíme si prstíky
  -seznámit děti s různými tvary
  -zdokonalit u dětí techniku stříhání,
  nalepování a rozvoj jemné motoriky
  -vést k vhodnému využití konstruktivních
  stavebnic
  -probudit v dětech tvořivost a představivost
  Různé tvary
  Stříháme, lepíme, mačkáme, muchláme, modelujeme
  Co si postavíme
  Těšíme se na Vánoce
   5. Pohádková zima
  -prověřit zda děti umí rozlišovat hl. znaky
  ročních období a jejich vztah k počasí (zima)
  -pozorovat zvěř v zimní přírodě
  -využívat sněhu a ledu při volných hrách
  v přírodě
  -seznámit děti s různými druhy zim. sportů
  Zima kolem nás
  Zvířata v zimě
  Zimní sněhová dobrodružství
  Zimní sporty
   6. Smích a zábava při hrách ve třídě
  -cvičit rozeznávání a rozlišování barev
  -umět využívat při hrách různé druhy
  stavebnic a hraček
  -poučit se o lékařích
  -poučit se o nakupování
  -vést k umění, naslouchat, poznávat vlastnosti
  postav a jejich rozdíly
   
  Ach ty barvy
  A co si dnes postavíme?
  Jaké je to u lékaře
  Nakupování
  Povídám, povídám pohádku
  Integrovaný blok - JARO
  7. Jaro už je tu
  -prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě
  v jarním období
  -naučit, že zvířata se starají o svá mláďata a
  umět poznat, pojmenovat a rozlišit několik
  domác. a hospod. zvířat a jejich mláďata
  -procvičovat používaní všech druhů slov a dbát
  na gramatickou správnost
  -seznámit děti s ochočenými zvířaty žijícími
  v domácím prostředí a hospodářskými
  Jak vypadá jaro
  Mláďata
  Cvičíme si jazýčky
  Naše oblíbená domácí zvířat
   8. Zkoumáme svět zvířat
  -seznámit děti s živočichy žijícími v trávě
  -seznámit děti s živočichy žijícími ve vodě
  -seznámit děti s ptáky
  -seznámit děti s exotickými zvířaty a zvířaty
  žijícími v ZOO
  -seznámit děti s tradicemi a zvyky Velikonoc
  Co se děje v trávě
  Ryby, rybky, rybičky
  Mám křídla a peří
  Jsme v ZOO
  Velikonoce
   9. Pozorujeme svět rostlin
  -naučit znát zákl.podmínky, které potřebují
  rostliny k růstu, umět pojmenovat některé
  zahradní, luční a pokojové květiny
  -seznámit děti s tím, že stromy jsou živé,
  hezky s nimi zacházet, rozlišit listnaté a
  jehličnaté
  -seznámit děti se svátkem matek
  Květy jara
  Stromy a já
  Ovoce a zelenina
  Den matek
  Integrovaný blok - LÉTO
  10. Co vše už víme . . . ?
  -upevňovat pojmy včera, dnes a zítra
  -procvičovat paměť a vizuální schopnost
  -podporovat přirozený hudebně-pohybový
  projev
  -rozvíjet možnosti těla, zdokonalovat hrubou
  motoriku, smyslové vnímání a jednání dle pokynů
  Včera, dnes a zítra
  Jaký je náš den
  Co umí moje tělo
  Zábava a hry venku
  11. Léto ve školce
  -otužovat děti vodou, sluncem a vzduchem
  -rozvíjet obratnost a odvahu a dětí, procvičovat sportovní chůzi, orientaci v prostoru a zdolávání a překonávání překážek
  -prohlubovat a rozšiřovat poznatky dětí o letním období
  -rozvíjet kolektivní vztahy dětí při společenských činnostech,
  uspokojovat potřeby dětí a jejich přání při různých činnostech
   
  Otužování
  Chodíme, běháme, skáčeme
  Léto
  Hrajeme si
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova