Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

termíny z oblasti kurikula

Stránka naposledy upravena 08:44, 22 Dub 2011 uživatelem Lenka Říhová
  Obsah
  Žádné titulky

  Stručný popis českého vzdělávacího systému v angličtině ze stránek EDU.CZ, aktualizovaný v dubnu 2010. Popis systému doplňuje informace o probíhajících reformách a diskusích o vzdělávání.

  reforma školství - education reform

  kurikulární dokumenty - curricular documents

  RVP - Framework Education Programme

  ŠVP - School educational programmes

  řízení školství - school system management

  sebevzdělávání - self-education, self-study, self-teaching, selfinstruction

  bezplatné vzdělávání - free education

  všeobecné vzdělání - general education

  vzdělávací systém - education systém

  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - special needs education

  povinná školní docházka - compulsory education

  druhy škol - types of schools

  stupeň vzdělání - level of education

  speciální škola - special school

  předškolní výchova - pre-school education (pre-primary)

  první stupeň základní školy- first stage of elementarary school,

  druhý stupeň základní školy - second stage of elementary

  středoškolské vzdělání secondary - education

  vysokoškolské vzdělávání - higher education

  vzdělávání učitelů - teacher education

  bakalářská hodnost - bachelor's degrese

  magisterská hodnost - Master's degrese

  celoživotní vzdělávání - lifelong learning or education

  další vzdělávání - continuing education

  základní vzdělávání - basic education, primary education

  základní dovednosti , životní - basic skills, life skills

  základní učivo, rámcové kurikulum - core curriculum

  znalosti - knowledge

  klíčové kompetence - key competences

  komunikační kompetence - communication kompetence

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova