Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

speciální vzdělávání

Stránka naposledy upravena 00:21, 22 Dub 2011 uživatelem Lenka Říhová
  Obsah
  Žádné titulky

  speciální vzdělávací potřeby - special education needs  (SEN)

  speciální pedagogika - special education

  postižení - disability

  poškození, porucha, oslabení - impairment

  postižené osoby - handicapped person

  porucha sluchu - hearing disorder

  zrakově handicapovaní - visually handicapped person

  děti s kombinovaným handicapem - children with multiple handicaps

  děti s problémy v chování a učení - children with behaviour and learning problems

  poruchy učení - learning disorder

  lidé sluchově, zrakově fyzicky a mentálně postižení - people with hearing, sight, physical and mental handicaps

  zdravotně postižené osoby - people with disabilities

  zdravotní postižení - medical disability

  zdravotnictví, zdravotnický pracovník - healthcare , health professional

  chráněná dílna - sheltered workshop

   

  žáci s lehkou mentální retardací - pupils with mild mental retardation

  žáci s těžkou mentální retardací -pupils with severe mental retardation,

  žáci s kombinovaným postižením - pupils handicapped with multiple disabilities

  žáci s autismem - pupils with autism

  tělesné postižení - physical disability

  zrakové a/nebo sluchové postižení - visual and/or hearing impairment,

  mentální retardace - mental retardation,

  autismus - autism

  vady řeči - speech impediments 

  poruchy učení a chování - learning or behavioural developmental disorders 

  sociálně znevýhodnění žáci - socially disadvantaged pupils

  pocházející z rodin s nízkým sociokulturním zázemím - coming from a family background with a low socio-cultural position

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova