Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

obecné termíny

Stránka naposledy upravena 00:37, 22 Dub 2011 uživatelem Lenka Říhová
  Obsah
  Žádné titulky

  třídní učitel - class teacher

  profesní kariéra -career

  odbornost - expertise

  školní rok - school year

  školní prospěch - school record

  školní třída - class

  počet studentů na učitele- student-teacher ratio

  týdenní vyučovací hodiny - weekly lessons

  rozvrh hodin - schedule, timetable

  týmová práce - team work

  učební materiály- ching and learning materiále

  diferenciace podle schopností - ability differentiation

  slovní hodnocení - verbal evaluation

  sociální integrace - social integration

  vyučování pomocí počítačů - computer-assisted instruction

  zájmová činnost - leisure aktivity

  známky - marks, grades (Amer.)

  nepedagogický personál - non-teaching staff

  dobrá praxe - good practice

  informační síť- information network

  jazyková bariéra - language barier

  chování - behaviour

  kreativní dovednosti - creative skills

  vyučovací předmět - subject

  dovednost počítat - numeracy

  gramotnost - literacy

  počítačová gramotnost - computer literacy, digital literacy

  pracovní činnost - work aktivity

  logopedie - speech therapy

  muzikoterapie - music therapy

  ekologická výchova - environmental education

  ergoterapie - occupational therapy

  psaný jazyk - written langure

  mluvený jazyk - spoken langure

  praktická příprava - practical training

  tělesná výchova - physical education

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova