Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kde se dále vzdělávat

Stránka naposledy upravena 12:10, 10 Dub 2010 uživatelem Jana Kne?ová

  Odkazy na kurzy dalšího vzdělávání pedagogů

  Jedná se o souhrn námětů z diskuse v tématu Další vzdělávání učitelů - odkazy na kurzy, zkušenosti

  Kurzy pro učitele ZŠ ZDARMA:
  http://projekty.osu.cz/projekt-dvpp/esf/
  http://seminare.fraus.cz/ 
  - ŠVP máme a co dál... Webinář - online seminář na téma Školní vzdělávací program v praxi, více ZDE
  -
   e-learningové kurzy Metodického portálu, VÚP, nabídka ZDE

  -http://www.naep.cz - vzdělávání se v anglickém jazyce  v zahraničí, možnost získání grantu  Placené kurzy pro veřejnost/učitele:  
  http://www.osu.cz/index.php?kategorie=14 
  http://www.modernivzdelavani.cz/ 
  http://www.kritickemysleni.cz.  - kurzy RWCT - čtením, psaním ke kritickému myšlení 
  http://www.nidv.cz/cs/ - nabídka DVPP
  http://www.dyscentrum.org/ - specifické poruchy učení, nabídka seminářů ZDE
  http://www.ippp.cz/ - různá nabídka, aktuální ZDE 
  http://www.agenturakps.cz/seminare-skolstvi – nabídka vzdělávací agentury KPS Vsetín, akreditované vzdělávací instituce MŠMT (DVPP)
  http://katalog.ssshodonin.cz/ - nabídka Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín 
  http://www.orff.cz/ - k hudební výchově
  http://www.drama.cz/vzdelavani/index.html - seminář Radka Marušáka, dramatická výchova
  http://www.vzdelavani-ucitelu.cz/vzdelavani-ucitelu-/ - semináře Tvořivé školy (činnostní učení)
  - Kurzy Osobnostní a sociální výchovy, AISIS, nabídka ZDE
  - Step by step, především program Začít spolu aj., nabídka ZDE
  - e-learnigový kurz pro učitele ANJ, Portál jazyků, nabídka ZDE

   

  Klíčová slova
  • další vzdělávání
  • kurz
  • kurzy pro učitele
  • seminář
  • vzdělávání
  • školení