Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dvoudolarové tabule

Stránka naposledy upravena 16:34, 31 Led 2012 uživatelem RNDr. Jitka Rambousková

  Spoluautoři: Jitka Rambousková, Petra Boháčková

  Tento text byl podkladem pro článek Dvoudolarové tabule a umožňuje dále doplňovat a rozvíjet aktivity se sololakovými deskami.

  Úvod

  Před časem jsem  na svém blogu psala o "dvoudolarových tabulích" podle amerického vzoru. Vlastně to není nic víc než přerostlá tabulka, kterou používají malé děti na malování a psaní.
   
  Nějakou dobu jsem hledala v  hobby marketech schůdnou cestu. Aby šlo slušně na tabule psát, aby šly smazat, aby nebyly příliš těžké a aby byly levné. Nakonec se v jednom nejmenovaném hooby-marketu (byl to Hornbach) úplně dole v nabídce přířezu krčil sololak. Sice není zcela ideálně hladký, ale je dostatečně levný. Nechala jsem si uříznout 7 desek 60 cm x 80 cm pro třídu s 25 žáky.  Doma mi do nich manžel vyvrtal otvory na pověšení.  Ve třídě mám skobičky, na které tabule zavěsíme, ale jsou tak lehké, že jjednu udrží i špendlíky na nástěnce.
  V papírnictví jsem koupila fixy právě na ty malé dětské mazací tabulky a v Levných knihám zrovna měli velké sady barevných, mazacích zvýrazňovačů .
   
  Jenom si dejte pozor na fixy, musí být "suché". Hned na začátku práce chtěl jeden ze žáků jejich práci vylepšit a vytáhl z tašky vlastní permanentní fix. Ten jde dolů mnohem hůř a pouze technickým lihem. Suché fixy ze sololaku se poměrně dobře čistí Ironem.
   
  Podle dosavadní zkušenosti žáky tento způsob práce zaujal a baví.
   

  Praktické ukázky využití tabulí v jednotlivých předmětech

  Využití tabulí v hodinách matematiky - algebra

  Tabule jsem využila v hodině matematiky pro skupinovou práci. Každá skupina dostala desku a zadání dvou příkladů, které měla společně vyřešit a vzorově zapsat pro ostatní. Pak každá skupina ukazovala řešení příkladu ostatním a vysvětlovala svůj postup. Přitom jsme hledali případné chyby či nedostatky. Po hodině zůstaly tabule s řešením pověšeny ve třídě všem na očích.
   

  Využití tabulí v hodinách matematiky - geometrie

  Při výuce podobnosti, po stručném seznámení s tématem, dostali žáci do skupiny zadaný obrazec (bez rozměrů), který sestrojili podle svých přestav. Pak jsme skupinu po skupině rozhodli o koeficintu podobnosti a podle něj počítali rozměry a narýsovali obrazec podobný. A pak jsem zadala přímo na desku stranu dalšího obrazce (prostě jsem udělala čáru) a počítali a rýsovali ještě jeden podobný.
   

  Využití tabulí v hodinách anglického jazyka

  Tabule se dají použít všude tam, kde bychom použili například flipcharty. Já jsem je využila pro  zakreslení rodokmenu a následnou prezentaci - při prezentování tabule dobře drží tvar, stačí je podpírat.

  V jiných hodinách jsme tabule použili jako podložku, na které jsme se učili sestavovat otázku - tohle dělá žákům velké problémy, my jsme využili víčka od PETlahví, na které jsme napsali tvary pomocného slovesa do a zájmena a žáci je položili ve správném pořadí na tabuli a dopsali zbytek otázky smazatelnou fixou.

  Jinde jsme na velkou plochu tabulí vyzkoušeli napsat  pohlednici z prázdnin - žáci tady oceňovali především to, že je tabule tak velká. 

  Využití tabulí v hodinách fyziky

  V šestém ročníku jsme použili desky jako jeviště pro magnetické divadlo - žáci vyvořili figurky z magnetů, figurkami pohybovali pod jevištěm "postrkovadly" - magnety přidělanými na špejli, a ztvárnili nějaký fyzikální jev (většina si vybrala garvitaci)

  Určitě tabule využiji ještě ve fyzice, až se budeme učit počítat nějaké příklady. Žáci ve skupinách (tabulí mám 8, takže v 8 skupinách) vymyslí zadání příkladu a po určité době se přesunou k další tabuli, kde příklad, vymyšlený předchozí skupinou, vypočítají. Při dalším přesunu zkontrolují vypočítaný příklad, který počítala předešlá skupina, chyby opraví. Pak se k chybám vrátíme jako celá třída. 

   

  Využití v občanské výchově apod.

  V hodinách ve skupinách často diskutují o problémových otázkách. Rozebírali jsem třeba otázku, zda by měl stát zaručit nízké ceny základních potravin apod. Shrnutí svých názorů a postřehů zveřejní na tabuli.

  Nebo každá skupina rozebírá jinou otázku. Pak se skupiny u tabulí střídají a doplňují své postřehy. Skupiny se dají odlišit třeba barvou fixu.

   

  Využití k tvorbě myšlenkových map

  Tabule se dá v použít i k nalepování lístečků Post-it a k rozmyšlení struktury myšlenové mapy. Pak se dá mapa vytvořit fixy. Obrázky či papírky se dají přidat třeba nalepené lepící gumou. Pokud by se lístečky pouze lepily, je možné využít druhou stranu tabule.

   

   

  Zdroje

  RAMBOUSKOVÁ, Jitka. Co jsem vyzkoušela : a co vyzkoušet ještě chci [online]. 2011-10-27 [cit. 2011-10-27]. Jak jsme dělali s tabulemi. Dostupné z WWW: <http://cojsemvyzkousela.posterous.co...ali-s-tabulemi>.

  Action-Reaction : Reflections on the dynamics of teaching [online]. 2010-08-06 [cit. 2011-10-28]. The $2 Interactive Whiteboard. Dostupné z WWW: <http://fnoschese.wordpress.com/2010/...ve-whiteboard/>.

  MACISAAC, Dan. PhysicsEd.BuffaloState.edu [online]. 2011 [cit. 2011-10-28]. Whiteboarding In The Classroom. Dostupné z WWW: <http://physicsed.buffalostate.edu/AZ..._WB/index.html>.

  WhiteboardsUSA.com [online]. 2011 [cit. 2011-10-28]. SERVING THE SCIENCE TEACHING COMMUNITY SINCE SEPTEMBER 1, 2005. Dostupné z WWW: <http://whiteboardsusa.com/>.

  Klíčová slova
  • Skupinová výuka
  • kolaborativní výuka
  • kooperativní výuka

  Soubory 11

  SouborVelikostDatumAutor
   Fotografie0561a.jpg
  Žádný popis
  89.93 kB12:26, 28 Říj 2011RNDr. Jitka Rambousková
   Fotografie0569.jpg
  Žádný popis
  160.95 kB12:43, 28 Říj 2011RNDr. Jitka Rambousková
   Fotografie0596.jpg
  Žádný popis
  187.03 kB12:26, 28 Říj 2011RNDr. Jitka Rambousková
   Fotografie0646.jpg
  Žádný popis
  209.86 kB16:24, 31 Led 2012RNDr. Jitka Rambousková
   Fotografie0647.jpg
  Žádný popis
  380.47 kB16:32, 31 Led 2012RNDr. Jitka Rambousková