Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Štvanice

Stránka naposledy upravena 10:42, 29 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Písemné prověření řešení matematických úloh (lineární rovnice, soustavy rovnic, početní operce s desetinnými čísly, zlomky, ...)
  Popis aktivity:

  Učitel si připraví zásobu propočítaných úloh a seřadí je podle obtížnosti od jednodušších k těm složitějším. Žáci budou řešit úlohy písemně na list papíru, který jim učitel na začátku aktivity rozdá.

  Učitel zapíše prvou úlohu na tabuli. Protože je to úloha nejsnadnější, schopní žáci ji rychle vyřeší, přihlásí se a ten nejrychješí sdělí učiteli její výsledek. Pokud je správný, zapíše ho na tabuli vedle zadání úlohy. Je-li nesprávný počká, až výsledek řekne další žák. 

  Jakmile je na tabuli správný výsledek, učitel zapíše na tabuli další úlohu. Jakmile ji někdo z žáků vyřeší, hlásí výsledek a po kontrole učitelem ho zapíše vedle zadání. A učitel může zadat další úlohu.

  Zásadou je, že žák který nemá správný výsledek, musí hledat chybu a nemůže řešit další úlohu, pokud nenajde najít správné řešení té předcházející. 

  Jednotlivé úlohy jsou stále obtížnější a tím se zužuje počet žáků, kteří stačí nasazenému tepmu toho nejlepšího. Po několik příkladech je v čele ten nejrychlejší, ale součaně musí  řešit úlohy bez chyby. Ostatní se ho snaží dohnat, uštvat a tím ižpředehnat. 

  Soutěž končí vyčerpáním učitelem připravené sady úloh, nebo naplněním předem dohodnutého časového limitu. V tu chvíli učitel zastaví počítání všech žáků ve třídě a listy s výpočty od žáků vybere. 

  Každý ze žáků se v řešení sady úloh dostal k té, která odpovídá jeho momentálním možnostem a schopnostem. Podle toho je také učitelem hodnocen.

  Potřebný čas: Časový limit pro soutěž lze měnit, ale jako optimální je od zadání prvé úlohy až po její odevzdání 20 - 25 minut. 
  Doporučený věk: Vyšší třídy ZŠ a střední školy
  Metodické pokyny pro učitele:

  V úvodu je třeba žákům několikrát zopakovat hlavní zásadu, že nemohou postoupit k řešení nové úlohy, pokud řádně a správně nevyřešili tu předcházející. Pokud některý ze žáků toto základní pravidlo poruší a řešení při známém výsledku jenom imituje, učitel mu další příklady po této chybě do součtu správných nezapočítá. Učitel proto musí provést následnou důkladnou kontrolu řešení u všech žáků a odhalit  pokusy ošidit řešení a zkrátit tím dobu potřebnou  k postupu ke správnému výsledku.

  Učitel si musí dopředu připravit dostatek vyřešených úloh, protože tento způsob prověření znalostí žáky mobilizuje ke zcela mimořádným výkonům, které učitel předem těžko odhadne a musí mít dostatečnou zásobu připravený a spočítaných příkladů.

  Prověrka dokonale roztřídí žáky a ukáže učiteli jejich možnosti a schopnost zvládnutí prověřovaného učiva.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  • užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření celek-část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
  • formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
  Klíčové kompetence:* k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postu
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Výchova demokratického občana
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva, netradiční písemná zkouška