Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vrcholy, úhly, strany...

Stránka naposledy upravena 21:44, 8 Pro 2009 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   K procvičení vlastností geometrických  rovinných útvarů a geometrických těles.
  Popis aktivity:

   I současní žáci ještě občas někde hrají hru: Zvíře, město, řeka..., kde se hledají názvy začínající určitým písmenem.  Naše školní popisovaná hra je modifikací této kdysi velmi oblíbené hry.

  Na začátku soutěže si žáci připraví tabulkou, nebo jim ji už nakopírovanou rozdá učitel před jejím začátkem. Může vypadat třeba takto

  Vlastná hra začíná tím, že učitel vybere zcela konkrétní geometrický útvar, sdělí ho žákům a vyzve žáky, aby v určeném čase zapsalido řádku v tabulce požadované vlastnosti.  U rovinných ůtvarů je to třeba počet vrcholů, stran, , úhlů, úhlopříček, výšek, vzorec pro obvod a obsah útvaru. U těles je to počet vrcholů. stěn, podstav, úhlopříček stěnových a tělesových, vzorec pro povrch a objem tělesa. Po zapsání údajů do tabulky zadá učitel žákům další útvar a pátrání pokračuje. Tak se postupuje dál, podle času který chce učitel hře obětovat. Pak příjde společná kontrola. Učitel čte správné údaje a žáci škrtají chybné a evidují ty nevyplněné. Lze také promítnout dataprojektorem celou správně vyplněnou tabulku najednou a žáci si provedou opravu sami. Pak si žáci spočítají správné údaje a vítězem hry je ten kdo jich má v tabulce nejvíce.

  Potřebný čas:  Hra je časově náročnější a nelze proto hovořit o typické rozcvičce. Rozhodně to ale není ani aktivita na celou vyučovací hodinu. Záleží na věku a momentální kondici žáků a jejich zájmu.
  Doporučený věk:  Hra je určená žákům 2. stupně ZŠ, ale v jednodušší podobě se dá hrát i ve vyšších třídách 1. stupně ZŠ.
  Potřebné pomůcky:  Připravená a nakopírovaná tabulka, do které žáci dopisují ke každému zadanému útvaru jim známé údaje.
  Metodické poznámky pro učitele: Pro žáky, kteří původní hru neznají se pravidla napoprvé zdají být hodně složitá, takže by je měl učitel alespoň dvakrát zopakovat. Při opakování soutěže už problémy nejsou a hra probíhá hladce. Učitel může zadávat útvary postupně a tím regulovat průběh soutěže. Může je ale také zadat najednou hned na začátku (mohou být předepsané do tabulky, kterou učitel rozdá žákům již připravenou) a hru ukončí, když má většina žáků údaje v tabulce vyplněné. Kontrolu si mohou provádět žáci tím že si svoje texty v lavici vymění. Kontrola je časově náročnější, ale je také dobrou příležitostí k zopakování prověřovaných pojmů a vlastností geometrických útvarů.

   

  Využito v předmětu: V matematice, ale lze zkusit zahrát si i ve fyzice, přírodovědě, zeměpise, biologii apod.
  Vazby na RVP: Výstupy: ovládá vlastnosti geometrických útvarů a umí je odlišit a pojmenovat
  Klíčové kompetence:
  Schopnost třídit pojmy, popsat vlastnosti a rychle se rozhodovat
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika, zoologie, přírodověda, zeměpis
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   vrcholy.doc
  Žádný popis
  64 kB17:57, 8 Pro 2009Oldřich SUCHORADSKÝ