Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Sám proti celé třídě

Stránka naposledy upravena 18:23, 24 Bře 2010 uživatelem Mgr. Lubomír Šára
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl K procvičování náročnějších numerických výpočtů s desetinnými, celými  čísly, řešení rovnic, úprava algebraických výrazů.
  Popis aktivity: Učitel vybere žáka, vyvolá ho k tabuli a zadá mu početní úlohu. Současně ji počítají žáci v lavici a jakmile některý  výpočet dokončí, postaví se. Když ukončí výpočet žák u tabule, otočí se do třídy a v té chvíli se soutěž zastaví a další žáci již po skončení výpočtů nevstávají. Učitel zkontroluje výpočet žáka u tabule, potvrdí jeho správný výsledek a je-li chybný, opraví ho a sdělí žákům správný. V lavicích zůstanou stát jen ti žáci, kteří mají správný výsledek. Ti co měli nesprávný výsledek, si sednou. Pokud stojí víc než polovina třídy, zvítězila třída nad spolužákem u tabule. Stojí-li méně než polovina, zvítězil žák u tabule. Soutěž pokračuje tím, že učitel vyvolá k tabuli dalšího žáka a soutěž znovu stejným způsobem pokračuje.
  Potřebný čas: Závisí na typu procvičovaných úloh a úrovni žáků třídy. Žáky hra velmi zaujme, ale rozhodně to není aktivita na celou vyučovací hodinu.
  Doporučený věk: Vyšší třídy ZŠ a SŠ.
  Metodické poznámky pro učitele: Učitel vybírá k tabuli najaktivnější a nejschopnější žáky třídy. Jejich pozice u tabule je podstatně obtížnější, než soupeřů v lavici. Zvítězit nad třídou není proto nijak lehké ani pro ty nejlepší žáky třídy. To si ti ctižádostiví neuvědomují a stále znovu a znovu se pouštějí do souboje se spolužáky, který ale většinou pro ně skončí porážkou. Učitel musí mít příklady předem připravené a spočítané, aby se mohl plně věnovat kontrole průběhu soutěže.

   

  Využito v předmětu: Matermatika na 2. stupni ZŠ.
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů
  • odhaduje a vypočítává objem a povrch těles
  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  Klíčové kompetence: * k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti: Matematika a jají aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Výchova demokratického občana
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova