Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Soutěž v rýsování

Stránka naposledy upravena 21:15, 28 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Prověřování dovedností žáků při geometrických konstrukcích v úlohách na středovou a osovou souměrnost, redukční úhel, při rýsování geometrických útvarů.
  Popis aktivity:

  Učitel zadá úlohu a oznámí žákům čas potřebný ke jejímu splnění. Protože jde o procvičení dovednosti rýsovat, dá žákům k řešení více času, aby mohli úlohu provést přesně, za použití pomůcek k rýsování.

  Po uplynutí času žáci svoji úlohu podepíší a to tak, aby jméno nebylo vidět v pohledu na dokončenou úlohu (podpis na druhé straně listu). Z dokončených a splněných úloh improvizují "výstavku" na některé volné lavici nebo přímo na katedře. Učitel provede předběžný výběr, kdy vyřadí evidentně nezdařilé a nedokonalé obrázky, které žáků vrátí do lavice. K vlastnímu hodnocení ponechá 5-10 nejkvalitněji provedených prací.

  Konečný výběr a určení nejlepší práce provedou samotní žáci. Učitel vybere ze třídy  3-5členou "porotu", pokud možno ze žáků, kteří nemají na výstavce svoji práci k hodnocení. Porota si prohlédne vystavené práce a na pokyn učitele všichni v jeden okamžik ukáží rukou na tu, která je podle nich nejméně zdařilá a z hodnocení ji vyřadí. Pokračuje se stejným způsobem dál, až zbudou poslední dvě práce, mezi kterými se rozhodne o vítězi.

  Potřebný čas: Doba je dána náročností úlohy. Vlastní hodnocení je otázkou několika minut.
  Doporučený věk: Vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy.
  Potřebné pomůcky: Potřeby k rýsování (trojúhelníky, pravítko, kružítko, tužka, úhloměr...)
  Metodické pokyny pro učitele:

  Soutěž žáky mimořádně silně motivuje a má vliv na pečlivosti při rýsování. Všichni žáci se snaží dostat do užšího výběru a hodnocení žákovské poroty.

  V jedné vyučovací hodině lze tímto způsobem vypracovat a ohodnotit několik úloh. V takovém případě je vhodné měnit pro každou úlohu složní "poroty". Lze přitom využit bodový systém, kdy žák vyřazený v 1. kole získá 1 bod, ve 2. kole 2 body, ve 3. kole 3 body, atd. Žáci si body za jednotlivé úlohy sčítají a celkovým vítězem soutěže je žák s nejvyšším počtem bodů získaných za celou vyučovací hodinu.

  Jména autorů prací je třeba tajit, protože hodnotící žáci mají snahu favorizovat své kamarády a naopak vyřadit ty  které jsou jim nesympatičtí. Jméno každého vyřazeného a jeho bodové hodnocení hlásí učitel průběžně, stejně jako jméno vítěze každého kola hodnocení. 

  Na konci práce každé poroty její výběr učitel okomentuje a zhodnotí. Sdělí, zda se shoduje s jejím výběrem a v čem je jeho názor odlišný. Přesto názor žákovské poroty respektuje a nemění ho.

   

  Využito v předmětu: Matematika- geometrie, povinně volitelný předmět technické kreslení
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů
  Klíčové kompetence:* k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika, Technické kreslení, Výtvarná výchova, Technické činnosti
  Průřezová témata:Výchova demokratického občana
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova