Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Policejní výslech

Stránka naposledy upravena 11:43, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   Hra slouží k procvičení vlastností rovinncu i prostorových geometrických útvarů.
  Popis aktivity:  Pachatelem je neznámý geometrický útvar, jehož identitu zná pouze učitel. Úkolem žáků-vyšetřovatelů je tento útvar "odhalit". Učiteli mohou klást otázky, kterými se snaží co nejvíce zjistit o vlastnostech hledaného pachatele. Učitel na jejich otázky stručně odpovídá a oni si z jeho odpovědí postupně skládají obraz pachatele-hledaného geometridkého útvaru a snaží se ho pojmenovat. Komu ze žáků se to podaří nejdříve a odhalil pachatele a je vítězem soutěže. 
  Potřebný čas:  Čas potřebý k odhalení pachatele lze dopředu jen těžko odhadnout. Ale učitel by měl rozhodnout, kolik času chce této rozcvičce věnovat. Optimální je 10-12 minut, za kterou se dá odhalit 4-5 pachatelů. Pak se soutěž stává stereotypní. A není dost vhodné ji opakovat každou hodinu, ale střídat ji s jinými aktivitami. Žáci ji přesto vyžadují a při občasném použití je vždycky znovu zaujme.
  Doporučený věk:  Geometrické útvary mohou poznávat už žáci 1. stupně ZŠ ( možná i mateřské školy), samozřejmě se dá nejlépe hrát na 2. stupni ZŠ , kdy žáci mohou  odhalovat složitější útvary.
  Potřebné  pomůcky:

   Učitel může mít připravené reálné geometrické útvary, které po odhalení žákům ukáže. Používal jsem "kouzelný klobouk", pod kterým jsem  neznámý útvar ještě před vyhlášením soutěže umístil a po odhalení ho pod klouboukem žákům odhalil. To všechno proto, aby nešlo jen o virtuální vyšetřování, ale aby představa žáků o pachateli byla zcela reálná.

  Metodické poznámky :
  Není lehké pro učitele zvládnout spontánnost a nadšení dětí pro vyšetřování. Vyučování se při špatném zvládnutí může lehce zvrhnout v dokonalý chaos, kde žáci vykřikují jméno pachatele jeden přes druhého, navzájem se překřikují a hlavně od začátku místo úvahy jenom hádají a plácají od boku jakýkoliv výsledek. Aby tomu učitel zabránil, musí žáky na soutěž dopředu připravit  a upozornit je, že při takovém způsobu vyšetřování bude celá hra zastavena a hříšníci z vyšetřování vyloučeni.  Aby se dostali ke hře pokud možno všichni zájemci, je dobré zavést pravidlo, že kdo vysloví veřejně nesprávnou volbu, je z vyšetřování na dobu vyšetřování pachatele kterého volil nesprávně vyřazen a možnost dostává další ze spolužáků. Každý má při vyšetřování stejného pachatele pouze jedenu možnost. Smysl hry je v kladení otázek a logické skládání odpovědí v předpokládaný útvar. Rozhodně je nesprávný způsob, když žáci hledají pachatele pouze  hádáním.  Ve třídě se najde vždy několik dobrých vyšetřovatelů, které učitel na konci hry nezapomene ocenit. A nemusí to být ani ten, kdo odhalil nejvíce pachatelů a je tedy podle pravidel vítězem hry.Pochvalu určitě zaslouží i ten, kdo kladl správně formulované otázky a posunul tím vyšetřování k očekávanému dopadení pachatele a vítězi k úspěchu významně pomohl.

   

  Využito v předmětu: V matematice, ale lze to zkusit i v jiných předmětech.
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • žák provádí početní operace v oboru různých čísel, analyzuje a řeší různé problémy, v nichž využívá aparát v oboru celých a racionálních čísel
  Klíčové kompetence:

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   

    *komunikativní - přispívá k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, chemie
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova