Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kdo má největší výdrž?

Stránka naposledy upravena 15:37, 21 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  1. 1.  

   

  Cíl K procvičování operací s jednoduchými numerickými výpočty s čísly, výrazy a  procenty.
  Popis aktivity: Učitel vyzve dvojici žáků k tabuli a zadá jim stejnou početní úlohu, kterou začnou oba současně řešit. Kdo příklad spočítá dříve a samozřejmě také správně, zvítězil a zůstává dál u tabule. Učitel vyvolá dalšího žáka, který se stává novým soupeřem vítězného žáka. Zadá novou úlohu a oba soupeři znovu počítají. Vítěz opět zůstává u tabule a poražený (pomalejší, nebo kdo spočítal úlohu s chybou) se vrátí do lavice. Pokud je to žák, který již jednou zvítězil, volí pro něj učitel dalšího soupeře. Vítězem je žák, který vydrží soutěžit u tabule s největším počtem spolužáků a má proto největší výdrž. 
  Potřebný čas: Hra má rychlý spád,  a proto ji věnujeme maximálně 20 minut času.
  Doporučený věk: Je vhodná pro žáky všech ročníků 1. i 2. stupně ZŠ i střední školy.
  Metodické poznámky pro učitele:

  Učitel vybírá dvojice s přibližně stejnými schopnostmi, aby byl souboj vyrovnaný a zajímavý. Je dobré zpočátku volit k souboji slabší žáky a ty nejschopnější si nechat do druhé poloviny vymezeného času pro soutěž. Výborný žák by totiž soutěž ovlivnil tím, že by nenašel po celou dobu soutěžení odpovídajícího soupeře. Každého žáka učitel volí do soutěže jednou. Pokud má někdo jít soutěžit znovu, dostane z lavice možnost až tehdy, když se všichni jeho spolužáci u tabule již vystřídali.

  Obměnou je možnost, že si vítězný žák vybírá svého soupeře sám, ze žáků kteří se dobrovolně v lavici hlásí a mají zájem podstoupit s ním souboj. I tady platí pravidlo, že z přihlášených mají přednost ti žáci, kteří dosud nesoutěžili. Pokud se ale nikdo nový nehlásí, může dojít k odvetě dvojice, která již spolu soupeřila. 

  Hra je užitečná v tom, že silně aktivizuje žáky. Učí je počítat rychle a přitom přesně. Má-li vítězný žák ve výpočtu chybu, vítězí druhý v pořadí, který byl sice pomalejší, ale počítal bezchybně. 

   Nevýhodou hry je pasivita žáků v lavicích, kteří souboj pouze sledují. Ale když učitel volí snadné příklady, má soutěž spád a postupně se zapojí většina žáků třídy. Úlohy má učitel dopředu propočítané a obtížnost volí podle schopností soutěžící dvojice. Pokud se chyby dopustí oba, souboj nemá vítěze a učitel musí zvolit soutěžit u tabule zcela novou dvojici.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • provádí operace v oboru celých a racionálních čísel
  • analyzuje a řeší jednoduché problémy, mnodeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

  Klíčové kompetence:

  *komunikativní - přispívá k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva